News

Galataport İstanbul is expected to receive more than 7 million foreign tourists and 1.5 million cruise passengers. With a capacity of approximately 15,000 passengers per day, the new cruise port will make Istanbul a better destination.   
Galataport İstanbul will carry Istanbul’s cruise tourism new to a new level with substantial dining and shopping options.

Galataport Istanbul Cruise Terminal project, which Planlux served as lighting designers, is finally coming to an end.
Here you can find the Arrival Homeport Pedestrian video to understand more about the project.

0

News

Projemiz İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışmasında 4. Mansiyon’a layık görüldü.  

KONUR İSTANBUL PROJE LİNKİ
PROJE RAPORU

STIN·POLI

Günün Akşam Saatlerinde İstanbul, Yerler ve Kentte Gezenler

Kış günleri, akşam erken gelen karanlıktan sonra acele acele evlerine dönen insanların siyah-beyaz renkleri bana bu şehre ait olduğum, 
bu insanlarla bir şeyler paylaştığım duygusunu verir.

Hayatın, sokakların ve eşyaların yoksulluğunu gecenin karanlığı sanki örtecek ve hepimiz ev içlerinde, odalarda,
yataklarda soluk alıp verirken, İstanbul’un artık çok uzaklarda kalmış eski zenginliğinden, kaybolmuş
yapılarından ve efsanelerinden yapılmış rüyalarla, hayallerle haşır neşir olacağız gibi hissederim. Soğuk kış akşamlarının,
tenha kenar mahallelere, soluk sokak lambalarına rağmen şiir gibi inen karanlığını, yabancı, Batılı gözlerin
bakışlarından uzakta olduğumuz, şehrin utançla saklamak istediğimiz yoksulluğunu örttüğü için de severim.
İstanbul – Hatıralar ve Şehir
Orhan Pamuk


Haritalar yere ilişkin verileri yeniden düzenler ve bazı bilgileri görünür kılar; bu sayede yer ve gündelik hayat deneyimlerimiz arasında köprü kurmamızı, kendimizi kentsel mekânda yeniden konumlandırmamızı sağlar. Haritalar ve hikâyeler arasında güçlü bir analoji kuran Turchi, haritaların okuyucusuna aynı zamanda kentteki yaşama dair soru sordurduğunun altını çizer: “Haritalara soru sormak bana bir hikâye anlat demektir” [1].

Harita ve hikâyelerin kesişiminde, bugün bize çevrimiçi haritaların ya da kartografik belgelerin kolaylıkla veremeyeceği bir bilgi açığa çıkar: İstanbul şehirden kente, kentten hem nüfusu artan hem de sınırları genişleyen bir metropole dönüşse de hep bir çeşitlilik (diversity) barındırır.

Osmanlı coğrafyasının parçalanması ve ardından ulus-devletlerin inşasında dünyanın pek çok kentinin olduğu gibi İstanbul’un da çok dinli, çok uluslu ve çok kimlikli kozmopolit yapısı zarar görmüştür. Fakat, kentleşme, küreselleşme, neoliberal dönüşüm gibi süreçler sonrasında bile İstanbul bugün hâlâ bir çeşitlilik (diversity) ve heterojen kesişimlerin olduğu bir bir-aradalık barındırıyor. Kendini kamusal alanda ifade edişi son yıllarda daralsa da, baskın olan dışında kalan, etnik, politik, dini, sınıfsal kimlikler ve cinsiyet kimlikleri kentte bir arada yaşıyor.

İstanbul farklı geçmişler ve kimlikler taşıyan çok çeşitli insanlara aittir. İstanbul’u ‘Stinpoli’ olarak adlandıran Türkiyeli Rumlar bu tarihsel isimle kentin sahiplerinin içinde yaşayan insanlar olduğuna dikkat çeker. ‘Stinpoli’ oldukça yalın bir biçimde şehir içinde (se tin poli, in the city) demektir. “Çünkü i poli, yani şehir, ne krallara ne padişahlara ait değildir. Şehir insanlarına aittir” [2].

‘İstanbul Senin’ çağrısının kurduğu güçlü bağlamın haritaya sorduğu sorular var: İstanbul kimin kenti? Kentin hangi mekânları hangi farklı kimlikleri barındırıyor? Gün battığında hangi sokaklara kimlerin gölgesi düşüyor?

STIN·POLI, İstanbul’un farklı kentsel mekânlarını İstanbul’da yaşayan, tanıdığımız ya da karşılaştığımız insanların ve onlarla yolları kesişen diğer canlıların sokak lambalarıyla aydınlanan hikâyeleri üzerinden okuyor. Bu hikâyeler, birbirinden hem insanların farklı kimlikleri hem de bu kimliklerin İstanbul’un kentsel mekânlarıyla kurdukları bağ üzerinden farklılaşıyor.

STIN·POLI’nin hikâyeleri farklı ülke ve şehirlerden göç edenleri ve İstanbul’da doğmuş olanları içeriyor. Saleh Suriye’den zorunlu yerinden edilmeyle İstanbul’a gelmiş. Ayşe ve Ali, iş, eğitim, kültür ağlarının tetiklediği iç göçle Anadolu’daki küçük şehirlerden İstanbul’a taşınmış ve burada yaşamlarını sürdüren kişiler. Miranda, Figen, Hayat ve Cemil doğduklarından beri aynı mahallede yaşama şansına sahip olmuşlar. Miranda ve Figen, bir kısmı mübadele sırasında ve sonrasında Yunanistan’a göç etmiş İstanbullu Rum bir ailedenler. İstanbul’un martıları, kedi ve köpekleri, mahalle arasındaki sokakların, yeşil alanların, Boğaziçi ve Haliç’in kent sakinleri olarak hikâyelerdeki çeşitliliğin bir parçası. Soner ve Orfi dünyada çok az kentte rastlanabilen bir durum olarak İstanbullularla sokakta ortak bir yaşam sürdüren köpekler [3].

Gün devrildikten sonra hikâyelerin karakterleri kent meydanında, saklı bir Roman mahallesinde, dar kaldırımlar boyunca, merdiven-sokaklarda, mezarlık ve patikalarında, manzaralı bir tepede, sahil parklarında, plaza önlerinde ve mahalle aralarında geziniyor. Hikâyelere ve rotalara sahne olan tüm yerler; Taksim, Tarlabaşı, Şişhane, Kasımpaşa, Cihangir, Fındıklı, Boğaziçi, Balat, Eyüp, Pierre Loti Tepesi, Haliç, Bahariye, Moda, Levent ve Teşvikiye, STIN·POLI ürün ailesi ile yeniden aydınlatılıyor.
Tasarım Yaklaşımı

Kentin altyapısını oluşturan köprüler, yollar, kaldırımlar, duraklar gibi aydınlatma ürünleri de insanların yaşam alanlarını ve kamusal mekânı üretir. STIN·POLI İstanbul’un kentsel kamusal mekânlarını çeşitliliğin deneyimlendiği bir zemin; aydınlatma ürünlerini ise farklı özellikteki ışık kaynaklarını saran bir ‘zarf’, onları taşıyan bir arayüz olarak yorumluyor.

Kamusal alanların aydınlatılması için dünya metropollerinin bulunduğu noktada olmasak da, zaman içinde belli bir kültürün ve üzerinde mutabık kalınmış bazı standartların oluştuğundan bahsetmek mümkün. Kent kimlikleri oluşturulurken kamusal aydınlatma konusu eskisinden daha çok önemseniyor ve bu alanda mühendislik ve tasarım hizmetlerine ihtiyaç duyuluyor. Enerji politikalarındaki gelişme ve ışık kirliliği için yapılan uyarıların dikkate alınmaya başlaması da bu alandaki önemli gelişmeler arasında.

Alışılagelmiş yol/sokak aydınlatması açısından baktığımızda sayısız algılayıcı ve ekipmana ev sahipliği yapabilecek aydınlatma elemanlarının önünde hâlâ bazı temel engeller mevcut. Kablosuz iletişim platformlarının veri protokollerinin hâlâ netleşmemiş olması, tasarımların geleceği ile ilgili temel belirsizliklerin başında geliyor. Bununla birlikte bir ışık kaynağı tasarımının kamusal mekânda tüm sorunları giderilmiş olarak, çok sayıda üniteyle, ergonomik ve ekonomik bir kullanım alternatifi haline gelebilmesi bazen yıllar süren araştırma – geliştirme süreçleri gerektiriyor. Teknolojik gelişmelere doğrudan bağlı bu süreçler doğal olarak ışık kaynağı tasarımı ile armatür tasarımını birbirinden ayırıyor.

Bu temel sebeplerle STIN·POLI ürün ailesi geliştirilirken, aydınlatma üreticilerinin hali hazırda piyasaya sunmuş oldukları platformları (aydınlatma aygıtlarını) kullanmanın değerli ve gerçekçi bir yaklaşım olduğu düşünüldü. Tasarlanan ürünlerle, bu platformları (aydınlatma aygıtlarını) sarıp sarmalayacak, taşıyacak, mimari çevreyle ilişkisi kuvvetli, kimlik anlamında kendi içinde tutarlı bir arayüz oluşturmak hedeflendi. Her ürünle birlikte kullanılabilecek piyasada mevcut en az iki ışık kaynağı alternatifi bulunmasına dikkat edildi. Bu sayede yıllar süren aydınlatma aygıtı tasarımı sürecini baştan başlatmadan, hem piyasanın teknolojik olarak mevcut kapasitesinin en doğru şekilde kullanılması, hem yerel yönetime mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde gerçekçi bir tedarik serbestliği sağlanması, hem de yıllar içinde gerçekleşecek teknolojik değişimlerden etkilenmeyecek sürdürülebilir, İstanbul’a ait bir ürün kimliği yaratılması hedeflendi.

Tasarım yaklaşımının önemli noktaları:

 • Ürün ailesinin her üyesi ışık kaynaklarını taşıyan birer ‘zarf’, arayüzdür.
 • Ürün ailesi modülerdir. Kullanılan ortak malzemeler, ortak üretim süreçleri ve tekrar eden boyutlar sayesinde seri üretime uygundur.
 • Ürün ailesi ile birlikte halihazırda piyasadan tedarik edilebilecek hazır ürünler (ışık kaynakları) kullanılabilir.
 • Piyasadaki ürünler, teknik olarak AR-GE çalışmaları ve kullanım testleri yapılmış, gerekli sertifikasyon işlemlerinden geçmiş teknolojiler içerdiğinden yerel yönetimin tedarik yönetmeliklerine ve ilgili yasal / teknik standartlara uygundur.
 • Ürün ailesi birden çok ışık kaynağı için uyumlu olacak biçimde tasarlanmıştır. Böylece farklı üreticilerin muadil ürünleri tercih edilebildiğinden, kamu yararı adına gerekli rekabet ortamı sağlanır.
 • Zaman içinde kullanılan ışık teknolojileri, lensler, ekipmanlar değişse bile ‘zarf’ aynı kalır. Böylece teknolojiden bağımsız olarak kentte görsel bütünlük korunur, kimlik sürekliliği sağlanır.
 • Sistem, tedarik ve bakım pratikleri açısından yerel yönetim için avantaj sağladığından ekonomik olarak sürdürülebilirdir.

Ürün ailesi IPOLI (6) ve STINA (9) adlı iki ayrı set olarak kurgulandı. IPOLI setine ait ürünler meydan, sokak ve caddelerde yoğun olarak kullanılan, endüstri standartlarında kentsel armatürler olarak planlandı. STINA seti ise İstanbul’a özgü kentsel mekânlara özel olarak tasarlanan ürünlerden oluşuyor. Ürün ailesinin farklılaşan üyelerinin isimleri beraber, birleştirmek, karanlığın açılması, akşam sohbetleri, gölge gibi zengin anlamları olan Osmanlıca, Yunanca, Ermenice, Arapça, Süryanice, Farsça, Kürtçe gibi farklı dillerdeki kelimelerden esinlenilerek üretildi. Tasarım yaklaşımının temelinde İstanbul’un barındırdığı çeşitlilikten (diversity) beslenen STIN·POLI ürün ailesi, isim yelpazesiyle de bu tavrı koruyor.

 
0

News


IALD Webinar: Gallery Lighting Installations – Permanent Vs. Temporary

THURSDAY, 17 SEPTEMBER 2020 | CHICAGO 9:00 A.M. CDT (UTC-5)
NEW YORK 10:00 A.M. EST | LONDON 3:00 P.M. BST | PARIS 4:00 P.M. CEST | ISTANBUL  17:00 P.M. CEST


Join Doğan Kozan, IALD, managing director of Planlux UK, for a discussion on the challenges lighting designer encounters with control systems in the specifics of permanent and temporary installations.

The selection of the correct lighting control system has always been important for art galleries, but in recent years it has become more of a critical and fine-tuned process. As control systems have evolved with enhanced functions—coupled with improved quality in the light sources themselves—lighting designers are required to think about lighting control systems in more detail, particularly in the early stages of projects. These developments allow the lighting designer to have greater flexibility; however, they also come with challenges.


SAVE MY SEAT

0

News
We are honored to participate in developing lighting design schemes for Studio Evren Başbuğ Architects’ proposal, and Kardelen Peyzaj Planlama.

Great to hear that  ‘Haliç v5.1‘ has been awarded an Honorable Mention at ‘Haliç Waterfront National Invited Architectural Competition‘ organized by İstanbul Metropolitan Municipality. 

You may reach the project via the link:

https://www.studioevrenbasbug.com/post/haliç-v5-1

0

News
We share our expertise with
On-Line Consultancy Services


What is this?

The market is constantly shifting to remain relevant to the information age. 
At Planlux we aim to share our knowledge and expertise through our Online Lighting Design Consultancy Service.
We serve all types of market professionals, such as Architects, Designers, Consultants, Contractors, M&E engineers, Manufacturers, Investors, and Developers. Our clients can access and benefit from our expertise as fast as a click.


How does it work?

We’ll arrange a quick remote meeting so that we can fully understand your project’s needs, any questions you might have, and which specific lighting techniques (if at all) may be required. Essentially, the initial meeting aims to gather as much information as possible and also to establish a program of consultancy sessions best suited to you and your job’s requirements.

In our Consultancy Session, we will share our knowledge and expertise with you, specific to your needs.
For example:

 • Concept ideas
 • Product suggestions
 • Design solutions
 • Lighting strategy suggestions
 • Lighting control strategy
 • Installation detail assistance
 • Design construction process
 • Daylight related queries
 • Lighting guides & legislation advice

Our consultancy services are intended to provide you with specific information on a “need-to-know” basis, to save you from excessive fees charged for standard full lighting design packages, often containing unnecessary information that may be surplus to requirements.  

What is next?

We’ll contact you to arrange a FREE initial meeting where we will gather as much information as possible to understand what’s required and how we can help. 

After our meeting, we will send you a link for you to book a Consultancy Session with us. You can choose the best time suited to you, for the duration you require. In the link, you’ll also be able to view the booking fee attached to that session; straight up with no hidden additional fees. We’re available 24/7 for our customers, who are situated in a range of different time zones.

Responsibilities

Planlux is an independent lighting design practice with no commitment, alliance or affiliations to lighting manufacturers and suppliers. We’re members of IALD (International Association of Lighting Designers) and bound with association’s Code of Ethics.

In our consultancy session, we will share our knowledge and expertise with you, which will assist you in your recent or upcoming projects. This is not a project design service so Planlux doesn’t take responsibility for Building Regulations compliances


Let us get in touch with you!

Please fill out the form below and one of us will be in touch with you.

https://pipedrivewebforms.com/form/60fbae1042babf96814b40ec7acb62a75455489

0

News

Online Seminar: 
Status and Future of the Profession / Industry

A series of career seminars with the theme of “Status and Future of the Profession / Industry” is organized in order to prepare the students for professional life after graduation within the scope of the DAN 301 Career Counseling course carried out in the Istanbul Technical University Electrical Engineering Department. 
In this series of seminars, Doğan Kozan, IALD / Managing Director – Planlux UK will make a presentation on his ‘Lighting Design’ career in the Electrical Engineering profession and the challenges, opportunities, and experiences he has encountered in this way. Our lessons will be carried out via Zoom as Online Education with the pandemic experience.

0

News
Korhan Şişman will be attending in EEMKON 2019 Electrics and Electronics congress.
He will be presenting his ideas about what lighting designers can and will do for the development of our cities we live in.
0

News
Doğan Kozan and Korhan Şişman will be attending MIPIM UK Summit in London, 14-15 October 2019. MIPIM UK Summit brings together top-level real estate professionals from all the world and investors from all asset classes to build partnerships, gain industry insight and discover outstanding projects. The event is made up of a world-class content programme dedicated to real estate investment and development opportunities, an exhibition, and a plethora of networking opportunities over 2 days.
0

News

LPS 2019 and TIL 2019 REVIEW:

In its 9th year the co-hosted LED professional Symposium + Expo (LpS), Trends in Lighting Forum &Show (TiL) and for the first time the Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Summit gathered in the unique setting of Bregenz, Austria. The three international conference and exhibition events were carefully curated to bring together a unique blend of award-winning industry talent including; architects, planners, lighting designers, scientists and technologists.

The event brought focus to the continuing relevance of interdependent technologies, human-centric design and more acutely, sustainability. The approach of combining distinct lighting fields by Luger ResearchLpS 2019TiL 2019 and DALI Summit 2019, succeeded in inciting conversations and knowledge sharing to facilitate the evolution of lighting in the complex global environment. The combined three-day event presented delegates with the opportunity to interact with an extensive selection of prominent keynote speakers from the lighting design world, scientists, and technologists. The opera stage and theatre spaces were utilized for panel discussions, lectures and workshops crossing disciplines and sectors of industry.

LPS 2019 and TIL 2019 CEO – Influencer Panel

Another insightful aspect to the event was a lively press conference and CEO + Influencer panel allowing promulgation of news, industry opinion and key expectations and challenges for the coming years in the lighting industry.

Meanwhile, the exhibition hall was awash with startups and global industry giants simultaneously showcasing the latest developments in interoperability, sustainability and digital technologies. Delegates could appreciate the complementary nature of final products, components and modules, equipment and service providers. This included wireless technologies, driver manufacturers, Internet of Light controllers, ultrathin light sources, luminaires, digital communication devices and 3D printed optics to name a few.

Image of 3D printed optics by Luximprint - the best 2019 LPS TIL Start-Up
Printed Optics by Luximprint – the 2019 Best TIL-LPS Start-Up – is an example of a digital (fabrication) technology with the potential of disrupting the way the industry fabricates and applies custom optics. Image credits: Luximprint.

Human Centric Lighting, Interfaces and Light Controls

LpS/TiL/DALI 2019 highlighted notable key trends for the lighting sector. More recently, the generally accepted principles of Human Centric Lighting have growing influence and are increasingly important in design application. In order to generate optimized light, the spectral compositions are tuned to applications and visual requirements.

Another key topic was the significance of light controls and user-friendly human interfaces as the consumer seeks to be able to integrate additional functions such as colour controls or light distributions. In this context, it can also be seen that lighting planners are increasingly confronted with the complexities of data handling.

News Source:
https://www.trends.lighting/trends-in-lighting-forum-show

0

News
Başak Okay Tekir will talk about MACFit projects and her experiences at IstanbulLight Lighting Design Summit.
MACFit Sports Clubs: Lighting design as corporate identity “
You can find MacFit in most of the cities in Turkey,  a health club concept developed for ‘everyone’. The group aims to provide high-quality amenities at an affordable price in a fun and exciting environment. Since 2014, PLANLUX  participated in the development in more than 80 MACFit projects as lighting designers which has made ‘lighting design’ an important part of the brand that transforms brand identity into the visitor experience. Despite rapid project design processes and low budget requirements, the team aimed to create a sustainable lighting scheme that considers light quality with practical solutions.
Başak Okay Tekir will ve sharing the details and experiences of the mentioned lighting scheme in her presentation.
Book your place, free registration: https://bit.ly/2ZwmmwPBaşak Okay Tekir, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’nde MACFit projelerinden ve deneyimlerinden bahsedecek.
MACFit spor salonları: Kurumsal kimlik olarak aydınlatma tasarımı”

MACFit, Türkiye’nin çoğu şehrinde bulunan “herkes” için tasarlanmış bir sağlık kulübü konsepti. Grup, eğlenceli ve heyecan verici bir ortamda uygun fiyata yüksek kaliteli olanaklar sunmayı amaçlıyor.
PLANLUX, 2014 yılından beri 80’den fazla MACFit projesine aydınlatma tasarımcısı olarak dahil oldu. Aydınlatma tasarımınının, marka kimliğini ziyaretçi deneyimine dönüştüren markanın önemli bir parçası olmasını sağladı. Ekip, hızlı proje tasarım süreçleri ve düşük bütçe gereksinimlerine rağmen, temel aydınlatma kalitesi ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran ve pratik çözüm yolları izleyen sürdürülebilir bir aydınlatma şeması oluşturmayı hedefledi.  
Başak Okay Tekir, sunumda, bahsi geçen aydınlatma şeması detaylarını ve deneyimlerini paylaşacak.

Siz de bu konuşmayı kaçırmamak için zirvedeki yerinizi ayırtın! Ücretsiz kayıt: https://bit.ly/2ZwmmwP
0

Garanti Bank BBVA Technology Campus is the 2019   A+ Awards Winner of Popular Choice in the Commercial – Office – Mid Rise (5-15 Floors) category.
Article link.
Thanks to ERA Architects and Garanti Technology for giving us such a great opportunity to be part of this special project.
@architizerawards #architizer #architizerawards #winner#architecture #design #officedesign #populerchoice #garantibbva#garantiteknoloji #garantideyasam #garantitechnology #eraarchitects
0

News
Turkish lighting design firm Planlux to expand beyond its home base Istanbul, as frontier in Turkish lighting design field for more than 10 years, launched namesake firm in London in 2018 with an expanding international client base led by director Doğan Kozan.
Dogan Kozan
Firm rely on on Doğan’s talent and experience on the sector to develop more oportunities on one of the most importand cultural and commercial hubs of the world.
As a practice, aimed for a combination of creativity, efficiency and expertise Planlux focuses to provide a joyful lighting design project experience balancing the time, budget and quality.
Planlux team believes  continous face to face interction with its clients to be a part of the projects they are involved in.
.
Doğan says; ‘Planlux’s skill and quality has been proven with 10+ years of background. Now with our combined experience and skill, we’re very positive that Planlux UK will take part in landmark projects all around the globe.
London is the capital of design and innovation in Europe and also a gateway to other regions like Middle East, East Asia, South America, etc. And we’re very excited to be a part of this network.’
.
London is the firm’s first satellite location to be a mailestone to reach further markets in the future.

 

0