Haberler

Galataport İstanbul’a 7 milyondan fazla yabancı turistin ve 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun gelmesi beklenmektedir. Günde yaklaşık 15.000 yolcu kapasiteli yeni kruvaziyer limanı, İstanbul’u daha iyi bir destinasyon haline getirecektir.
Galataport İstanbul, önemli yemek ve alışveriş seçenekleriyle İstanbul’un kruvaziyer turizmini yeni bir boyuta taşıyacak.

Planlux’ün aydınlatma tasarımcısı olarak görev aldığı Galataport İstanbul Kruvaziyer Terminali projesinde nihayet sona yaklaşılıyor.
Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için Arrival Homeport Pedestrian videosunu burada bulabilirsiniz.

0

Haberler

Projemiz İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışmasında 4. Mansiyon’a layık görüldü.

KONUR İSTANBUL PROJE LİNKİ
PROJE RAPORU

STIN-POLI

Günün Akşam Saatlerinde İstanbul, Yerler ve Kentte Gezenler

Kış günleri, akşam erken gelen karanlıktan sonra acele acele evlerine dönen insanların siyah-beyaz renkleri bana bu şehre ait olduğum, 
bu insanlarla bir şeyler paylaştığım duygusunu verir.

Hayatın, sokakların ve eşyaların yoksulluğunu gecenin karanlığı sanki örtecek ve hepimiz ev içlerinde, odalarda,
yataklarda soluk alıp verirken, İstanbul’un artık çok uzaklarda kalmış eski zenginliğinden, kaybolmuş
yapılarından ve efsanelerinden yapılmış rüyalarla, hayallerle haşır neşir olacağız gibi hissederim. Soğuk kış akşamlarının,
tenha kenar mahallelere, soluk sokak lambalarına rağmen şiir gibi inen karanlığını, yabancı, Batılı gözlerin
bakışlarından uzakta olduğumuz, şehrin utançla saklamak istediğimiz yoksulluğunu örttüğü için de severim.
İstanbul – Hatıralar ve Şehir
Orhan Pamuk


Haritalar yere ilişkin verileri yeniden düzenler ve bazı bilgileri görünür kılar; bu sayede yer ve gündelik hayat deneyimlerimiz arasında köprü kurmamızı, kendimizi kentsel mekânda yeniden konumlandırmamızı sağlar. Haritalar ve hikâyeler arasında güçlü bir analoji kuran Turchi, haritaların okuyucusuna aynı zamanda kentteki yaşama dair soru sordurduğunun altını çizer: “Haritalara soru sormak bana bir hikâye anlatmak demektir” [1].

Harita ve hikâyelerin kesişiminde, bugün bize çevrimiçi haritaların ya da kartografik belgelerin kolaylıkla veremeyeceği bir bilgi açığa çıkar: İstanbul şehirden kente, kentten hem nüfusu artan hem de sınırları genişleyen bir metropole dönüşse de hep bir çeşitlilik (diversity) barındırır.

Osmanlı coğrafyasının parçalanması ve ardından ulus-devletlerin inşasında dünyanın pek çok kentinin olduğu gibi İstanbul’un da çok dinli, çok uluslu ve çok kimlikli kozmopolit yapısı zarar görmüştür. Fakat, kentleşme, küreselleşme, neoliberal dönüşüm gibi süreçler sonrasında bile İstanbul bugün hâlâ bir çeşitlilik (diversity) ve heterojen kesişimlerin olduğu bir bir-aradalık barındırıyor. Kendini kamusal alanda ifade edişi son yıllarda daralsa da, baskın olan dışında kalan, etnik, politik, dini, sınıfsal kimlikler ve cinsiyet kimlikleri kentte bir arada yaşıyor.

İstanbul farklı geçmişler ve kimlikler taşıyan çok çeşitli insanlara aittir. İstanbul’u ‘Stinpoli’ olarak adlandıran Türkiyeli Rumlar bu tarihsel isimle kentin sahiplerinin içinde yaşayan insanlar olduğuna dikkat çeker. ‘Stinpoli’ oldukça yalın bir biçimde şehir içinde (se tin poli, in the city) demektir. “Çünkü i poli, yani şehir, ne krallara ne padişahlara ait değildir. Şehir insanlarına aittir” [2].

‘İstanbul Senin’ çağrısının kurduğu güçlü bağlamın haritaya sorduğu sorular var: İstanbul kimin kenti? Kentin hangi mekânları hangi farklı kimlikleri barındırıyor? Gün battığında hangi sokaklara kimlerin gölgesi düşüyor?

STIN-POLI, İstanbul’un farklı kentsel mekânlarını İstanbul’da yaşayan, tanıdığımız ya da karşılaştığımız insanların ve onların yolları kesişen diğer canlıların sokak lambalarıyla aydınlanan hikâyeleri üzerinden okuyor. Bu hikâyeler, birbirinden hem insanların farklı kimlikleri hem de bu kimliklerin İstanbul’un kentsel mekânlarıyla kurdukları bağ üzerinden farklılaşıyor.

STIN-POLI’nin hikâyeleri farklı ülke ve şehirlerden göç edenleri ve İstanbul’da doğmuş olanları içeriyor. Salih Suriye’den zorunlu yerinden edilmeyle İstanbul’a geldi. Ayşe ve Ali, iş, eğitim, kültür ağlarının tetiklediği iç göçle Anadolu’daki küçük şehirlerden İstanbul’a taşınmış ve burada yaşamlarını sürdüren kişiler. Miranda, Figen, Hayat ve Cemil doğduklarından beri aynı mahallede yaşama şansına sahip olmuşlar. Miranda ve Figen, bir kısmı mübadele sırasında ve sonrasında Yunanistan’a göç etmiş İstanbullu Rum bir ailedenler. İstanbul’un martıları, kedi ve köpekleri, mahalle arasındaki sokakların, yeşil alanların, Boğaziçi ve Haliç’in kent sakinleri olarak hikâyelerdeki çeşitliliğin bir parçası. Soner ve Orfi dünyada çok az kentte rastlanabilen bir durum olarak İstanbullularla sokakta ortak bir yaşam sürdüren köpekler [3].

Gün devrildikten sonra hikâyelerin karakterleri kent meydanında, saklı bir Roman mahallesinde, dar kaldırımlar boyunca, merdiven-sokaklarda, mezarlık ve patikalarında, manzaralı bir tepede, sahil parklarında, plaza önlerinde ve mahalle aralarında geziniyor. Hikâyelere ve rotalara sahne olan tüm yerler; Taksim, Tarlabaşı, Şişhane, Kasımpaşa, Cihangir, Fındıklı, Boğaziçi, Balat, Eyüp, Pierre Loti Tepesi, Haliç, Bahariye, Moda, Levent ve Teşvikiye, STIN-POLI ürün ailesi ile yeniden aydınlatılıyor.
Tasarım Yaklaşımı

Kentin altyapısını oluşturan köprüler, yollar, kaldırımlar, duraklar gibi aydınlatma ürünleri de insanların yaşam alanlarını ve kamusal mekânı üretir. STIN-POLI İstanbul’un kentsel kamusal mekânlarını çeşitliliğin deneyimlendiği bir zemin; aydınlatma ürünlerini ise farklı özellikteki ışık kaynaklarını saran bir ‘zarf’, onları taşıyan bir arayüz olarak yorumluyor.

Kamusal alanların aydınlatılması için dünya metropollerinin bulunduğu noktada olmasak da, zaman içinde belli bir kültürün ve üzerinde mutabık kalınmış bazı standartların oluştuğundan bahsetmek mümkün. Kent kimlikleri oluşturulurken kamusal aydınlatma konusu eskisinden daha çok önemseniyor ve bu alanda mühendislik ve tasarım hizmetlerine ihtiyaç duyuluyor. Enerji politikalarındaki gelişme ve ışık kirliliği için yapılan uyarıların dikkate alınmaya başlaması da bu alandaki önemli gelişmeler arasındadır.

Alışılagelmiş yol/sokak aydınlatması açısından baktığımızda sayısız algılayıcı ve ekipmana ev sahipliği yapabilecek aydınlatma elemanlarının önünde hâlâ bazı temel engeller mevcut. Kablosuz iletişim platformlarının veri protokollerinin hâlâ netleşmemiş olması, tasarımların geleceği ile ilgili temel belirsizliklerin başında geliyor. Bununla birlikte bir ışık kaynağı tasarımının kamusal mekânda tüm sorunları giderilmiş olarak, çok sayıda üniteyle, ergonomik ve ekonomik bir kullanım alternatifi haline gelebilmesi bazen yıllar süren araştırma – geliştirme süreçlerini gerektiriyor. Teknolojik gelişmelere doğrudan bağlı bu süreçler doğal olarak ışık kaynağı tasarımı ile armatür tasarımını birbirinden ayırıyor.

Bu temel sebeplerle STIN-POLI ürün ailesi geliştirilirken, aydınlatma üreticilerinin hali hazırda piyasaya sunmuş oldukları platformları (aydınlatma aygıtlarını) kullanmanın değerli ve gerçekçi bir yaklaşım olduğu düşünüldü. Tasarlanan ürünlerle, bu platformları (aydınlatma aygıtlarını) sarıp sarmalayacak, taşıyacak, mimari çevreyle ilişkisi kuvvetli, kimlik anlamında kendi içinde tutarlı bir arayüz oluşturmak hedeflendi. Her ürünle birlikte kullanılabilecek piyasada mevcut en az iki ışık kaynağı alternatifi bulunmasına dikkat edildi. Bu sayede yıllar süren aydınlatma aygıtı tasarımı sürecini baştan başlatmadan, hem piyasanın teknolojik olarak mevcut kapasitesinin en doğru şekilde kullanılması, hem yerel yönetime mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde gerçekçi bir tedarik serbestliği sağlanması, hem de yıllar içinde gerçekleşecek teknolojik değişimlerden etkilenmeyecek sürdürülebilir, İstanbul’a ait bir ürün kimliği yaratılması hedeflendi.

Tasarım yaklaşımının önemli noktaları:

 • Ürün ailesinin her üyesi ışık kaynaklarını taşıyan birer ‘zarf’, arayüzdür.
 • Ürün ailesi modülerdir. Kullanılan ortak malzemeler, ortak üretim süreçleri ve tekrar eden boyutlar sayesinde seri üretime uygundur.
 • Ürün ailesi ile birlikte halihazırda piyasadan tedarik edilebilecek hazır ürünler (ışık kaynakları) kullanılabilir.
 • Piyasadaki ürünler, teknik olarak AR-GE çalışmaları ve kullanım testleri yapılmış, gerekli sertifikasyon işlemlerinden geçmiş teknolojiler içerdiğinden yerel yönetimin tedarik yönetmeliklerine ve ilgili yasal/teknik standartlara uygundur.
 • Ürün ailesi birden çok ışık kaynağı için uyumlu olacak biçimde tasarlanmıştır. Böylece farklı üreticilerin muadil ürünleri tercih edilebildiğinden, kamu yararı adına gerekli rekabet ortamı sağlanır.
 • Zaman içinde kullanılan ışık teknolojileri, lensler, ekipmanlar değişse bile ‘zarf’ aynı kalır. Böylece teknolojiden bağımsız olarak kentte görsel bütünlük korunur, kimlik sürekliliği sağlanır.
 • Sistem, tedarik ve bakım pratikleri açısından yerel yönetim için avantaj sağladığından ekonomik olarak sürdürülebilirdir.

Ürün ailesi IPOLI (6) ve STINA (9) adlı iki ayrı set olarak kurgulandı. IPOLI setine ait ürünler meydan, sokak ve caddelerde yoğun olarak kullanılan, endüstri standartlarında kentsel armatürler olarak planlandı. STINA seti ise İstanbul’a özgü kentsel mekânlara özel olarak tasarlanan ürünlerden oluşuyor. Ürün ailesinin farklılaşan üyelerinin isimleri beraber, birleştirmek, karanlığın açılması, akşam sohbetleri, gölge gibi zengin anlamları olan Osmanlıca, Yunanca, Ermenice, Arapça, Süryanice, Farsça, Kürtçe gibi farklı dillerdeki kelimelerden esinlenilerek üretildi. Tasarım yaklaşımının temelinde İstanbul’un barındırdığı çeşitlilikten (diversity) beslenen STIN-POLI ürün ailesi, isim yelpazesiyle de bu tavrı koruyor.

0

Haberler


IALD Web Semineri: Galeri Aydınlatma Tesisatları – Kalıcı ve Geçici

PERŞEMBE, 17 EYLÜL 2020 | ŞİKAGO 09:00 CDT (UTC-5)
NEW YORK SABAH 10:00 EST | LONDRA 3:00 P.M. BST | PARİS 16:00 CEST | İSTANBUL 17:00 CEST


Kalıcı ve geçici kurulumların özelliklerinde aydınlatma tasarımcısının kontrol sistemleriyle karşılaştığı zorluklar üzerine bir tartışma için Planlux UK’nin genel müdürü Doğan Kozan, IALD‘ye katılın.

Doğru aydınlatma kontrol sisteminin seçimi sanat galerileri için her zaman önemli olmuştur, ancak son yıllarda daha kritik ve ince ayarlı bir süreç haline gelmiştir. Kontrol sistemleri gelişmiş işlevlerle geliştikçe -ışık kaynaklarının kendilerindeki gelişmiş kaliteyle birleştiğinde- aydınlatma tasarımcılarının, özellikle projelerin ilk aşamalarında aydınlatma kontrol sistemleri hakkında daha ayrıntılı düşünmeleri gerekmektedir. Bu gelişmeler aydınlatma tasarımcısının daha fazla esnekliğe sahip olmasını sağlar; ancak aynı zamanda zorlukları da beraberinde getirir.


KOLTUĞUMU KURTAR

0

Haberler
Studio Evren Başbuğ Architects’in önerisi ve Kardelen Peyzaj Planlama için aydınlatma tasarımı şemalarının geliştirilmesine katılmaktan onur duyuyoruz.

‘Haliç v5.1‘ projesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Haliç Rıhtımı Ulusal Davetli Mimari Yarışması’nda Mansiyon Ödülü’ne layık görüldüğünü duymak çok güzel.

Projeye link üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.studioevrenbasbug.com/post/hali ç-v5-1

0

Haberler
Uzmanlığımızı aşağıdakilerle paylaşıyoruz
On-Line Danışmanlık Hizmetleri


Bu da ne?

Pazar, bilgi çağına uygun kalabilmek için sürekli değişiyor.
Planlux olarak, Online Aydınlatma Tasarımı Danışmanlık Hizmetimiz aracılığıyla bilgi ve uzmanlığımızı paylaşmayı amaçlıyoruz.
Mimarlar, Tasarımcılar, Danışmanlar, Müteahhitler, M&E mühendisleri, Üreticiler, Yatırımcılar ve Geliştiriciler gibi her tür piyasa profesyoneline hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz bir tıklama kadar hızlı bir şekilde uzmanlığımıza erişebilir ve bundan faydalanabilirler.


Nasıl çalışıyor?

Projenizin ihtiyaçlarını, sorularınızı ve (varsa) hangi özel aydınlatma tekniklerinin gerekli olabileceğini tam olarak anlayabilmemiz için hızlı bir uzaktan toplantı ayarlayacağız. Esasen, ilk toplantı mümkün olduğunca fazla bilgi toplamayı ve ayrıca size ve işinizin gereksinimlerine en uygun danışmanlık oturumları programını oluşturmayı amaçlamaktadır.

Danışmanlık Oturumumuzda, ihtiyaçlarınıza özel olarak bilgi ve uzmanlığımızı sizinle paylaşacağız.
Örneğin:

 • Konsept fikirler
 • Ürün önerileri
 • Tasarım çözümleri
 • Aydınlatma stratejisi önerileri
 • Aydınlatma kontrol stratejisi
 • Kurulum detay yardımı
 • Tasarım yapım süreci
 • Gün ışığı ile ilgili sorular
 • Aydınlatma kılavuzları ve mevzuat tavsiyeleri

Danışmanlık hizmetlerimiz, sizi standart tam aydınlatma tasarım paketleri için talep edilen ve genellikle ihtiyaç fazlası olabilecek gereksiz bilgiler içeren aşırı ücretlerden kurtarmak için “bilinmesi gereken” temelinde size özel bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.

Sırada ne var?

Neyin gerekli olduğunu ve nasıl yardımcı olabileceğimizi anlamak için mümkün olduğunca fazla bilgi toplayacağımız ÜCRETSİZ bir ilk toplantı düzenlemek için sizinle iletişime geçeceğiz.

Görüşmemizden sonra, bizimle bir Danışmanlık Oturumu rezervasyonu yapabilmeniz için size bir bağlantı göndereceğiz. İhtiyacınız olan süre için size en uygun zamanı seçebilirsiniz. Bağlantıda, söz konusu seansa ekli rezervasyon ücretini de görüntüleyebileceksiniz; hiçbir gizli ek ücret olmadan doğrudan. Farklı zaman dilimlerinde bulunan müşterilerimiz için 7/24 hizmetinizdeyiz.

Sorumluluklar

Planlux, aydınlatma üreticileri ve tedarikçileriyle hiçbir taahhüdü, ittifakı veya ilişkisi olmayan bağımsız bir aydınlatma tasarımı uygulamasıdır. IALD (Uluslararası Aydınlatma Tasarımcıları Derneği) üyesiyiz ve derneğin Etik Kurallarına bağlıyız.

Danışmanlık seansımızda, yeni veya gelecek projelerinizde size yardımcı olacak bilgi ve uzmanlığımızı sizinle paylaşacağız. Bu bir proje tasarım hizmeti değildir, bu nedenle Planlux Bina Yönetmeliklerine uygunluk konusunda sorumluluk almaz


Sizinle iletişime geçmemize izin verin!

Lütfen aşağıdaki formu doldurun, bizden biri sizinle iletişime geçecektir.

https://pipedrivewebforms.com/form/60fbae1042babf96814b40ec7acb62a75455489

0

Haberler

Çevrimiçi Seminer:
Mesleğin / Sektörün Durumu ve Geleceği

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde yürütülen DAN 301 Kariyer Danışmanlığı dersi kapsamında öğrencileri mezuniyet sonrası profesyonel hayata hazırlamak amacıyla “Mesleğin/Sektörün Durumu ve Geleceği” temalı bir dizi kariyer semineri düzenleniyor.
Bu seminerler dizisinde Doğan Kozan, IALD / Genel Müdür – Planlux UK, Elektrik Mühendisliği mesleğindeki ‘Aydınlatma Tasarımı’ kariyeri ve bu yolda karşılaştığı zorluklar, fırsatlar ve deneyimler üzerine bir sunum yapacak. Pandemi deneyimi ile derslerimiz Online Eğitim olarak Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

0

Haberler

22.02.20 tarihlinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Tasarım Kulübü Organizasyon ile düzenlenen SEKTÖR etkinliğinde ‘Aydınlatma Tasarımı’ konuşacağız! # sektör2020
Eskişehir Teknik Üniversitesi Tasarım Kulübü tarafından 22.02.20 tarihinde düzenlenen SECTOR etkinliğinde ‘Aydınlatma Tasarımı’ üzerine konuşacağız! # sektör2020

https://www.instagram.com/p/B7ySu-ugLJq/…

0

Blog

Aydınlatma Kimliğinin Savunucuları

Hizmet Olarak Işık Kimliği Tasarımı


Marka kimliği tam olarak nedir?


Bunun aydınlatma tasarımı ile ne ilgisi var?


Peki tasarlanmış bir aydınlatma düzeni olmadan nasıl bir marka kimliği yaratabilirsiniz?


Markalaşma, çeşitli unsurların birleşimini içeren uzun vadeli bir süreçtir. Bir marka için kilit unsurlardan biri, verilen hizmetlerin bir parçası olarak sunulan mimari çevre hakkında bir strateji ve his tanımlamaktır. Perakende sektöründen konaklama sektörüne, bireysel alanlardan çok sayıda ulusal veya uluslararası zincire, hatta şehirlerin kendisine kadar.

Burada ışık temel katman ve gizli avantajdır. Aydınlatma tasarımı, herhangi bir markanın değerleri hakkında doğrudan iletişim kuran önemli bir unsurdur. Işığın bir marka aracı olarak kullanılması, bir marka stratejisini derinleştirir. Kullanıyor muyuz? / Bu avantajı nasıl kullanacağız?


Biz aydınlatma tasarımcıları ‘marka’ teriminden ne anlıyoruz?
Marka, bir isim duyduğumuzda aklımıza gelen şeydir. Ancak biz aydınlatma tasarımcıları olarak farklı bir yaklaşım tarzına sahibiz; genellikle ışık seviyelerini, kontrastı, sahneyi, görsel dikkat dağınıklığını ayarlamayı ve dengelemeyi düşünmeye başlarız. Işığın renk/doku/mekân ile nasıl etkileşime gireceğine dair nihai görsel imgeyi anlıyoruz. Hatta bazen ışıktan başka bir şey görmeyiz.

Biz ‘Yapılı Çevremiz için Marka Kimliğinin Savunucularıyız’


Işık ile İletişim
‘Marka iletişimi şirketin paydaşlarını etkiler. Paydaşlar, markaya en entegre şekilde bağlı olan çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar ve sponsorları içerir ve markanın sorunları ve önemli konuları hakkında onlarla düzenli olarak iletişim kurmak yönetimin asli görevidir. Paydaşlarla olan ilişkiyi uzun vadeli olarak güçlendiren markanın sesi olarak çalışır.


Etkinin süresi
Kimlikte 20 yıldan fazla süren bir değişiklik olduğunu varsayabiliriz. Çünkü bu bir davranış değişikliği sunuyor. Çalışma ve iletişim şeklinizi değiştirin. Marka perspektifinden bakıldığında bu, nesiller boyunca kurumsal bir marka kimliği oluşturmaya benzer.


İyi Marka İletişiminin Avantajları
Aydınlatma günümüzde başka bir iletişim ve etkileşim yolu olarak kullanılmaktadır. Algılarımızın %70’i görseldir, o halde bu fırsatı ve aracı kullanarak bundan en iyi şekilde yararlanalım. ‘Aydınlatma’ görsel çevreyi vurgulamanın en önemli ve ekonomik yollarından biridir. Hangi şirketler bunu bir marka olarak sunduğu mimari çevrenin kombinasyonu ile ifade etmeye çalışır?


İyi bir marka iletişimi;


1-Etki Yaratır,


2-Sizi bir otorite yapar,


3- Benzersizlik yaratır,


4-Sadakati artırır,


5- Pazarı geliştirir.


Aslında, aydınlatma tasarımcıları olarak, zamanımızı ve enerjimizi müşterilerimize markalarının tasarımı ve geliştirilmesi için adıyoruz – ‘ışıkla iletişimleri’.


Bu yakın iletişimi, ister tekil bir mekan ister şubelerden biri olsun, konseptten devreye almaya kadar yürütüyoruz. Aydınlatma tasarımını markalaşmaya dahil ettiğinizde, tutarlı bir imaj sunarak itibarı artırmaya yardımcı olur. Aydınlatma, deneyimin her yönünü etkiler ve bir algıyı güçlendirir.Bir aydınlatma stratejisi


Yanlış aydınlatma yönteminin sefil bir atmosfer yarattığını biliyoruz. Bu yüzden neye ihtiyaç duyulduğunu ve nelerden kaçınılması gerektiğini tanımlamalıyız. Buna ‘aydınlatma stratejisi’ diyebiliriz


Belirli bir markaya özgü aydınlatma stratejisini tanımlıyor ve uyarlıyoruz.

Projenin tasarım ekibinin hayal ettiği gibi olmasını sağlamak için görsel imajdan sorumluyuz. Bu strateji kısaca; markanın ihtiyacını ve mesajını anlama, birleştirici konsept tasarımı, verimli (toplam (min) karbon ayak izi)-uygun fiyatlı ve sürdürülebilir şartnameler, belgeleme, tedarik etme, ince ayar yapma, raporlama -aydınlatma ile ilgili bir marka tarihi yaratmanın bir karışımıdır.

Tasarlanmış aydınlatmanın kabulü ile markanın neyi başardığını anlamak, aslında yeni bir yolculuktur. Farklı düzeylerdeki dirençleri aşmak için bunu heyecana dönüştürmeliyiz. Eski alışkanlıkların değiştirilmesi açısından bunu mümkün olduğunca kolay ve sorunsuz hale getirmeliyiz. Belirli bir marka için strateji kitapçığı örneği.


Markalar için aydınlatma tasarımı geçmişimiz Mars Entertainment Group ile çalışmaya başladı.

Bimeks (elektronik perakende zinciri), MACFit (spor salonu zinciri), Cinemaximum (sinema zinciri), Beymen (üst düzey perakende zinciri), Boyner (üst düzey perakende zinciri), Kahve Dünyası (kahve dükkanı zinciri) için ‘Aydınlatma Kimliği Tasarımı Geliştirme’ hizmeti verilen seçilmiş projelerimizden bazılarını burada bulabilirsiniz.


Yeni nesiller için yeni bir yaklaşım

“Enerji tasarruflu aydınlatma”, müşteriler tarafından nihai üründen ne istediklerini tanımlamak için kullanılan ortak bir yaklaşım/terminolojiydi.

Peki enerji verimliliği terimi nedir ve neden 2020’nin ana unsuru değildir?

1960’lardan bu yana bir paradigma değişikliği haline geldiği günden itibaren ‘enerji verimliliği’ hedeflerinin %90’ından fazlasına ulaşılmıştır. O zamandan beri aydınlatma üreticileri, 40-50 yıl önce laboratuvarlarda tanımlanan standartlarla, sınırlı bir ürün yelpazesiyle, zaten sahip oldukları şeylerle aydınlatma yapılandırmasını dikte ettiler, Bu yirmi yıldan fazla bir süredir değişmedi.


Artık soru “Eski aydınlatmayı değiştirmek istiyoruz” olmamalı. ‘Müşteri deneyimimizi geliştirelim’ olmalı.” Bunun için de müşterilerimizi eğitmemiz gerekiyor.


Işık ve marka birlikte iyi çalıştığında, insanlar farkına varmadan bir markayı diğerinden kolayca ayırt edebilir. Aydınlatma ve markalama, bir başkasının zihninde bir algı yaratmayı temsil eder. Markalaşma sadece bir logo ve bir şeyin ekranda nasıl göründüğünden ibaret değildir. Işık ve marka, müşterinin eksiksiz deneyimini güçlendirdiğinde birbirine bağlanır ve rezonansa sahip olur. Her zaman ince ayrıntılar vardır. Bir marka onları görmezden gelemez.


Aydınlatma tasarımcıları, ışığın nasıl davrandığı ve yapılı çevremize nasıl entegre olduğu konusundaki bilgileri sayesinde markaları yönetir.


Aydınlatma tasarımcıları markaların kimliklerini korumaları için çok önemlidirKorhan Şişman / Planlux, 2019

0

Blog
Bu yıl sekizincisi düzenlenen festival geçtiğimiz Kasım ayında başladı. Amsterdam Işık Festivali aslında büyük bir açık hava sergisi. Bu yılın teması olan “bozmak” her bir parçanın üzerinde kendini gösteriyor. Festival, özel olarak hazırlanmış tekne turu veya resmi web sitesinde bulabileceğiniz yürüyüş rotaları ile keşfedilebilir. İşte bu yılın sanat eserleri:


BIG BANG, UxU Stüdyo
Uxu Studio kolektifinin sanatçılarına göre, yıkımı, savaşı ve saldırganlığı bombadan daha fazla sembolize eden bir şey yoktur. Mavi ışıklı bombaları BIG BANG, sanki suya çarpmak üzereymiş gibi havada tehditkâr bir şekilde asılı duruyor.THE CRACKS, Karolina Howorko
Bir çatlak vardır, her şeyde bir çatlak / Işık böyle girer içeri,” diyor efsanevi Kanadalı şarkıcı ve şair Leonard Cohen, Anthem (1992) adlı şarkısında. Cohen, mükemmellik için çabalamanın pek bir anlamı olmadığını, çünkü hayatın değişim ve çürümeden ibaret olduğunu söyledi. Yine de her zaman umut vardır ve yaptığımız ve ürettiğimiz şeydeki kusurları kucaklamalıyız; hasar ve kusurlar bir kişinin veya nesnenin karakterini tanımlar.

NEIGHBORHOOD, Sergey Kim
Işıklı çamaşırlar, sanki Amsterdam’da bir yaz günüymüş gibi çamaşır iplerinde kurumak üzere asılı duruyor. Parlayan beyaz giysiler ve bluzlar, tişörtler, iç çamaşırları, pantolonlar ve elbiselerden oluşan neşeli bir koleksiyon kanalın her iki yanında asılı duruyor. Ayrıca bir çift geniş Türk pantolonu, geleneksel bir Yahudi elbisesi ve bir Fas djellabası gibi bazı özel giysiler de bulunmaktadır. Bu parçalar birlikte, kent sakinlerinin kültürel ve etnik karışımını temsil etmektedir.
ATLANTIS, Utskottet
Seller ve diğer doğal afetlerle boğuşan uluslararası bir metropol imajını Deep Impact (1998) ve The Day After Tomorrow (2004) gibi gişe rekorları kıran filmlerden tanıyabilirsiniz. Batan şehir Atlantis ile Utskottet, bu tehditkâr sahnenin nasıl korkutucu bir gerçekliğe dönüşebileceğini gösteriyor.BİZİ TUTAN BİR ŞEY YOK, Ben Zamora
Ben Zamora, Bizi Tutan Hiçbir Şey adlı enstalasyonuyla bize hiçbir şeyin bizi tutmaması gerektiğini gösteriyor. Zaman içinde donmuş gibi görünen bir patlama şeklinde düzinelerce ışık tüpüyle tasvir ettiği, tamamen hayat değiştiren bir deneyimin yıkıcı şoku bile değil. Sevdiğiniz birini kaybetmenin acı şoku ya da hayatınıza yeni biri girdiğinde hissettiğiniz heyecan ve sevinç – hayatınız bir daha asla aynı olmayacak ve bu da perspektif ve gelişim için alan sunuyor.NACHT TEKENING, Krijn de Koning
Skinny Bridge’de geceleri köprünün hatlarını aydınlatmakla görevli yaklaşık 1.800 ampul bulunmaktadır. Bu tür bir aydınlatma Amsterdam köprüleri için tipiktir: kemerler ampullerin yoğunlaşmasıyla vurgulanır ve birlikte benzersiz ve tutarlı bir şehir manzarası sağlarlar. Sanat eserinin iki yüzü vardır: gün boyunca Amsterdam’ın en ünlü köprüsünün görüntüsü bozulmadan kalır, ancak gece çöktüğünde ve ışıklar açıldığında tamamen bozulur. Anıtsal ışık çizimi, köprünün bildiğimiz mevcut görüntüsünü bozuyor, uzaklaştırıyor ve yorumluyor. De Koning, formların ve hafif çizgilerin bu iki boyutlu oyunuyla Skinny Köprüsü’nü soyut bir çizime dönüştürmeyi başarmıştır.
KARDAŞLAR GİBİ HİSSET, Laila Azra
Sanatçı Laila Azra, Amsterdam’ın Amstel Nehri’ni kırmızı bir halıya dönüştürüyor. Fotoğrafçılar ve hayranları Amstel kilit geçidinin her iki tarafındaki rıhtımlara akın ederek geçen teknelerdeki yolcuları fotoğraf makinelerinin flaşlarıyla şaşırttılar.


DÜZEN/DÜZENSİZLİK, Lambert Kamps
Hareket, Lambert Kamp’ın 7 metre yüksekliğindeki enstalasyonunun anahtarıdır. Birbirinin içinde ve dışında sürekli olarak dönen dokuz ışıklı halka, sanatçıya göre içinde yaşadığımız dinamik ve hızla gelişen dünyayı temsil ediyor.
KELEBEK ETKİSİ, Masamichi Shimada
Yedi dev kelebek kanalın yüzeyine kondu. Kelebekler sadece geçen teknelerin neden olduğu su hareketiyle yükselip alçalmakla kalmıyor, aynı zamanda kanatları karanlık geceye karşı mavi renkte parlıyor. Sanat eseri ilk bakışta huzurlu, neredeyse büyülü bir sahneyi tasvir ediyor gibi görünüyor. Ancak Masamichi Shimada, Kelebek Etkisi adlı eseriyle bir kelebek kadar narin bir şeyin nasıl bu kadar muazzam bir güce sahip olabileceğini tasvir etmeye çalışıyor.ICEBREAKER, Wilhelmusvlug
Buz pateni Hollanda’da bir kış geleneğidir Küresel ısınmayla birlikte Amsterdam kanalları gibi donmuş sularda buz pateni yapma olasılığı giderek azalmaktadır. Buzkıran, bize kanalların her yıl donduğu zamanları hatırlatan bir sanat eseri ama aynı zamanda küresel ısınmanın sonuçları için bir uyarı.
KURT KÜLAHINDA SAKLANMAK, Amsterdam Cumhuriyeti Radyosu & Göçebe Tamirci Evi
ARTIS Amsterdam Kraliyet Hayvanat Bahçesi’nin kenarında aniden uğursuzca ışıklandırılmış dört kurt belirdi. Su kenarındaki ahşap binalardan birinin çatı katında saklanan bir grup insanın etrafında toplanmışlar ama Republic of Amsterdam Radio ve Nomad Tinker House kolektifleri tarafından tasarlanan bu sahnede kurtlar tam olarak ne yapıyor? Önemli ipucu: 2013 yılında bu eski depoların çatı kiremitleri arasında İkinci Dünya Savaşı sırasında direnişçiler tarafından yazılan şiirleri içeren bir zarf keşfedildi.
DE NACHTLOERRRERS, 72andSunny Yaratıcı Kolektif
Karanlığın en koyu yerinde, çalıların arasında ya da bir ağacın tepesinde gizlenmiş, bize doğru parlayan tuhaf, yabancı gözlerini görürüz. Bu gözler bize gelecekteki olası bir evrimi göstermek için burada; gece gökyüzünü aydınlatan ve sürekli genişleyen şehirlerimizle hayvanların yaşam alanlarını bozmaya devam edersek biz insanların yakında karşı karşıya kalabileceği bir evrimi.

ÇİZGİLERİN ARASINDA, H ar Hollands
Between the Lines ile Holland, vincin emekli olmuş bir makineden çok daha fazlası olabileceğini gösteriyor. Hollands’a göre, kentsel yapılarda yer alan ve gündelik hayatımızda çoğu zaman fark edilmeyen unsurlar ve ritimler, büyülü bir ışık oyununun temelini oluşturuyor. Hollands’ın geceyi güzel bir şekilde tanımladığı gibi, şehir ‘fantezi alanında’ yeni bir şekilde hayat buluyor.


YÜZEY GERİLİMİ, Tom Biddulph & Barbara Ryan
Sanatçılar Amsterdam’ın ünlü kanalının bir bölümünü boğulmuş bir şehir caddesine dönüştürdüler: Suya batmış arabaların, lamba direklerinin ve trafik işaretlerinin ürkütücü, parlayan siluetleri, olabileceklerin hayalet gibi bir görüntüsü olarak sudan yükseliyor. Biddulph ve Ryan’ın grafik tasarım geçmişi eserde açıkça görülüyor: eser, ışıktan yapılmış uzamsal bir çizgi çizimi.
EULJIRO FREEDOM’u HATIRLATIN, Eon Sld
Renkli, titrek ve ışıklı Kore tabelaları Amsterdam’daki Schippersgracht’ta dikkatinizi çekmek için yarışıyor. EON SLD’nin enstalasyonu, 1950’lerden günümüze kadar uzanan geleneksel tabelalar, neon tabelalar ve ışık kutularının yaklaşık 40 replikasının yanı sıra yeni tasarlanmış birkaç tabelayı da içeriyor. Bu tabelaların rıhtım üzerinde karmakarışık bir şekilde sergilenmesi tipik bir Kore alışveriş caddesidir.PØULES’TE BUZLAR ERİYOR, Martin Ersted
Ersted, sert, bilimsel gerçekler ile yoğun lazer ışığını birleştirerek, aynı anda hem yüzleştirici hem de şiirsel bir performans ortaya koyuyor. Ersted’in enstalasyonunun Denizcilik Müzesi’nin cephesinde görülebilmesi tesadüf değildir. 4 Ekim 2019’dan 10 Mayıs 2020’ye kadar buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesinin dünya çapındaki etkileri, Kadir van Lohuizen’in Scramble for the Arctic ve Rising Tide sergilerinin odak noktasını oluşturuyor.


GÖRDÜĞÜN TÜM IŞIKLAR, Alicia Eggert
Işığın bir noktadan diğerine gitmesi – tam olarak 300.000 kilometreyi kat etmesi bir saniye – ve gözlerimize ulaşması her zaman bir an alır. Yolculuk süresi, örneğin güneşten gelen ışığın dünyaya ulaşması için sekiz dakikadan, evrenimizin sınırındaki bir yıldızdan milyonlarca yıla kadar değişir. Bu da ışığın bize getirdiği bilgilerin, örneğin şu uzaktaki yıldızın ne kadar zaman önce doğduğu gibi, her zaman tarihli olduğu anlamına gelir. Alicia Eggert’in ‘All the Light You See’ adlı sanat çalışmasının odak noktası da tam olarak bu. Eggert, pek çok çalışmasında olduğu gibi, küçük bir müdahaleyle anlam değiştiren ışıkla yazılmış şiirsel bir ifade kullanıyor. ‘All the Light You See is From the Past’ metninin bir kısmı zaman zaman kapanarak ‘All You See is Past’ mesajını daha da basitleştiriyor. ‘All the Light You See’ bu nedenle bir memento mori (Latince ‘ölümlülük üzerine düşünme’), bize kısa bir süre sonra bizim de geçmişe ait olacağımızı hatırlatan bir sanat eseri.

HİÇ KİMSE, Gabriel Lester
Enstalasyona Lester tarafından verilen Nobody (Hiç Kimse) adı, enstalasyonun anlamı hakkında çok şey söylüyor. Latince ‘nemo’ kelimesinin İngilizce çevirisidir – bunun aynı zamanda bilim müzesinin adı olması da bir tesadüf değildir. Lester bu çalışmasıyla, teknolojinin giderek daha fazla kontrol ettiği (ya da egemen olduğu) bir dünyada insanın hâlâ önemli bir ‘kişi’ olup olmadığı sorusunu soruyor.


AD. BOŞ HÂKİMİYET, M. Watjer, J. Pielkenrood ve W. Brand
İki adet büyütülmüş reklam panosu ya da açık hava reklamları için kullanılan ışıklı kutular, rıhtımda belirgin bir şekilde sergilenmektedir. Reklamlar yok; bunun yerine kutular boşlukları ve yaydıkları sert beyaz ışıkla dikkat çekiyor. Araştırmalar, insanların hareket halindeyken genellikle olumlu bir tutuma sahip olduklarını, tetikte olduklarını, plan yaptıklarını ve görsel iletişime açık olduklarını göstermiştir. Markalar çoğu zaman bu durumdan faydalanmış ve bunun sonucunda kamusal alanlarımızın birçoğuna reklamlar hakim olmuştur. Nasıl yaşamamız ve ne düşünmemiz gerektiğine ilişkin günlük gizli mesaj seli bizi kontrol eder ve bazı durumlarda aşırı uyarılmaya neden olur. Breitner Academy öğrencileri Pielkenrood, Watjer ve Brand, bu kısır döngüyü bozan ve mekana ezici bir hiçlikle hakim olan bir sanat eseri yarattı.
Amsterdam Işık Festivali, 28 Kasım 2019 – 19 Ocak 2020 tarihleri arasında Amsterdam şehrinin sokaklarının ve birçok kanalının ritmine ayak uyduracak. Daha fazla bilgi için festivalin resmi web sitesini ziyaret edin.
Kaynaklar; https://amsterdamlightfestival.com
0

Haberler
Doğan Kozan ve Korhan Şişman, 14-15 Ekim 2019 tarihlerinde Londra’da düzenlenecek MIPIM UK Zirvesi’ne katılacak. MIPIM İngiltere Zirvesi, tüm dünyadan üst düzey gayrimenkul profesyonellerini ve tüm varlık sınıflarından yatırımcıları ortaklıklar kurmak, sektör hakkında bilgi edinmek ve olağanüstü projeleri keşfetmek için bir araya getiriyor. Etkinlik, gayrimenkul yatırım ve geliştirme fırsatlarına adanmış dünya standartlarında bir içerik programı, bir sergi ve 2 gün boyunca çok sayıda ağ oluşturma fırsatından oluşmaktadır.
0

Haberler

LPS 2019 ve TIL 2019 İNCELEMESİ:

9. yılında LED Professional Symposium + Expo (LpS), Trends in Lighting Forum &Show (TiL) ve ilk kez düzenlenen Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Summit, Avusturya’nın Bregenz kentinin eşsiz ortamında bir araya geldi. Üç uluslararası konferans ve sergi etkinliği, mimarlar, planlamacılar, aydınlatma tasarımcıları, bilim insanları ve teknoloji uzmanları da dahil olmak üzere ödüllü endüstri yeteneklerinin eşsiz bir karışımını bir araya getirmek için özenle seçilmiştir.

Etkinlik, birbirine bağlı teknolojilerin, insan merkezli tasarımın ve daha da önemlisi sürdürülebilirliğin süregelen önemine odaklandı. Luger Research tarafından farklı aydınlatma alanlarını bir araya getirme yaklaşımı; LpS 2019, TiL 2019 ve DALI Summit 2019, karmaşık küresel ortamda aydınlatmanın evrimini kolaylaştırmak için konuşmaları ve bilgi paylaşımını teşvik etmeyi başardı. Üç günlük birleşik etkinlik, delegelere aydınlatma tasarımı dünyasından, bilim insanlarından ve teknoloji uzmanlarından önde gelen konuşmacıların geniş bir seçkisiyle etkileşim kurma fırsatı sundu. Opera sahnesi ve tiyatro alanları, disiplinleri ve sektörleri aşan panel tartışmaları, konferanslar ve atölye çalışmaları için kullanıldı.

LPS 2019 ve TIL 2019 CEO – Influencer Paneli

Etkinliğin bir başka aydınlatıcı yönü de, haberlerin, sektör görüşlerinin ve aydınlatma sektöründe önümüzdeki yıllara ilişkin temel beklentilerin ve zorlukların duyurulmasına olanak tanıyan canlı bir basın toplantısı ve CEO + Influencer paneliydi.

Bu arada sergi salonu, birlikte çalışabilirlik, sürdürülebilirlik ve dijital teknolojilerdeki en son gelişmeleri sergileyen yeni girişimler ve küresel endüstri devleriyle dolup taştı. Delegeler, nihai ürünlerin, bileşenlerin ve modüllerin, ekipmanların ve hizmet sağlayıcıların tamamlayıcı niteliğini takdir edebilmiştir. Bunlar arasında kablosuz teknolojiler, sürücü üreticileri, Işık İnterneti kontrolörleri, ultra ince ışık kaynakları, aydınlatma armatürleri, dijital iletişim cihazları ve 3D baskılı optikler yer alıyordu.

Luximprint tarafından 3D baskılı optiklerin görüntüsü - en iyi 2019 LPS TIL Start-Up
Luximprint tarafından üretilen Baskılı Optik – 2019 En İyi TIL-LPS Start-Up’ı – endüstrinin özel optik üretme ve uygulama şeklini bozma potansiyeline sahip bir dijital (fabrikasyon) teknoloji örneğidir. Resim kredileri: Luximprint.

İnsan Merkezli Aydınlatma, Arayüzler ve Işık Kontrolleri

LpS/TiL/DALI 2019, aydınlatma sektörü için dikkate değer temel trendlerin altını çizdi. Son zamanlarda, İnsan Odaklı Aydınlatmanın genel kabul görmüş ilkelerinin etkisi artmakta ve tasarım uygulamalarında giderek daha önemli hale gelmektedir. Optimize edilmiş ışık üretmek için, spektral bileşimler uygulamalara ve görsel gereksinimlere göre ayarlanır.

Bir diğer önemli konu da, tüketicilerin renk kontrolleri veya ışık dağılımları gibi ek işlevleri entegre edebilmeyi istemesi nedeniyle ışık kontrollerinin ve kullanıcı dostu insan arayüzlerinin önemiydi. Bu bağlamda, aydınlatma planlamacılarının veri işlemenin karmaşıklığıyla giderek daha fazla karşı karşıya kaldığı da görülebilir.

Haber Kaynağı:
https://www.trends.lighting/trends-in-lighting-forum-show

0

Haberler
Başak Okay Tekir, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’nde MACFit projeleri ve deneyimleri hakkında konuşacak.
MACFit Spor Kulüpleri: Kurumsal kimlik olarak aydınlatma tasarımı “
‘Herkes’ için geliştirilmiş bir sağlık kulübü konsepti olan MacFit’i Türkiye’nin birçok şehrinde bulabilirsiniz. Grup, eğlenceli ve heyecan verici bir ortamda uygun fiyata yüksek kaliteli olanaklar sunmayı amaçlamaktadır. PLANLUX, 2014 yılından bu yana 80’den fazla MACFit projesinin geliştirilmesinde aydınlatma tasarımcısı olarak yer almış ve ‘aydınlatma tasarımını’ marka kimliğini ziyaretçi deneyimine dönüştüren markanın önemli bir parçası haline getirmiştir. Hızlı proje tasarım süreçlerine ve düşük bütçe gereksinimlerine rağmen ekip, pratik çözümlerle ışık kalitesini göz önünde bulunduran sürdürülebilir bir aydınlatma şeması oluşturmayı hedefledi.
Başak Okay Tekir, sunumunda söz konusu aydınlatma şemasının detaylarını ve deneyimlerini paylaşacak.
Yerinizi ayırtın, ücretsiz kayıt: https://bit.ly/2ZwmmwPBaşak Okay Tekir, İstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’nde MACFit projelerinden ve deneyimlerinden bahsedecek.
MACFit spor salonları: Kurumsal kimlik olarak aydınlatma tasarımı”

MACFit, Türkiye’nin çoğu şehrinde bulunan “herkes” için tasarlanmış bir sağlık kulübü konsepti. Grup, eğlenceli ve heyecan verici bir ortamda uygun fiyata yüksek kaliteli olanaklar sunmayı amaçlıyor.
PLANLUX, 2014 yılından bu yana 80’den fazla MACFit projesine aydınlatma tasarımcısı olarak dahil oldu. Aydınlatma tasarımının, marka kimliğini ziyaretçi deneyimine dönüştüren markanın önemli bir parçası olmasını sağladı. Ekip, hızlı proje tasarım süreçleri ve düşük bütçe gereksinimlerine rağmen, temel aydınlatma kalitesi ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran ve pratik çözüm yolları izleyen sürdürülebilir bir aydınlatma şeması oluşturmayı hedefledi.
Başak Okay Tekir, sunumda, bahsi geçen aydınlatma şeması detaylarını ve deneyimlerini paylaşacak.

Siz de bu konuşmayı kaçırmamak için zirvedeki yerinizi ayırtın! Ücretsiz kayıt: https://bit.ly/2ZwmmwP
0