Blog

Aydınlatma Kimliğinin Savunucuları – 1

Aydınlatma Kimliğinin Savunucuları

Hizmet Olarak Işık Kimliği Tasarımı


Marka kimliği tam olarak nedir?


Bunun aydınlatma tasarımı ile ne ilgisi var?


Peki tasarlanmış bir aydınlatma düzeni olmadan nasıl bir marka kimliği yaratabilirsiniz?


Markalaşma, çeşitli unsurların birleşimini içeren uzun vadeli bir süreçtir. Bir marka için kilit unsurlardan biri, verilen hizmetlerin bir parçası olarak sunulan mimari çevre hakkında bir strateji ve his tanımlamaktır. Perakende sektöründen konaklama sektörüne, bireysel alanlardan çok sayıda ulusal veya uluslararası zincire, hatta şehirlerin kendisine kadar.

Burada ışık temel katman ve gizli avantajdır. Aydınlatma tasarımı, herhangi bir markanın değerleri hakkında doğrudan iletişim kuran önemli bir unsurdur. Işığın bir marka aracı olarak kullanılması, bir marka stratejisini derinleştirir. Kullanıyor muyuz? / Bu avantajı nasıl kullanacağız?


Biz aydınlatma tasarımcıları ‘marka’ teriminden ne anlıyoruz?
Marka, bir isim duyduğumuzda aklımıza gelen şeydir. Ancak biz aydınlatma tasarımcıları olarak farklı bir yaklaşım tarzına sahibiz; genellikle ışık seviyelerini, kontrastı, sahneyi, görsel dikkat dağınıklığını ayarlamayı ve dengelemeyi düşünmeye başlarız. Işığın renk/doku/mekân ile nasıl etkileşime gireceğine dair nihai görsel imgeyi anlıyoruz. Hatta bazen ışıktan başka bir şey görmeyiz.

Biz ‘Yapılı Çevremiz için Marka Kimliğinin Savunucularıyız’


Işık ile İletişim
‘Marka iletişimi şirketin paydaşlarını etkiler. Paydaşlar, markaya en entegre şekilde bağlı olan çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar ve sponsorları içerir ve markanın sorunları ve önemli konuları hakkında onlarla düzenli olarak iletişim kurmak yönetimin asli görevidir. Paydaşlarla olan ilişkiyi uzun vadeli olarak güçlendiren markanın sesi olarak çalışır.


Etkinin süresi
Kimlikte 20 yıldan fazla süren bir değişiklik olduğunu varsayabiliriz. Çünkü bu bir davranış değişikliği sunuyor. Çalışma ve iletişim şeklinizi değiştirin. Marka perspektifinden bakıldığında bu, nesiller boyunca kurumsal bir marka kimliği oluşturmaya benzer.


İyi Marka İletişiminin Avantajları
Aydınlatma günümüzde başka bir iletişim ve etkileşim yolu olarak kullanılmaktadır. Algılarımızın %70’i görseldir, o halde bu fırsatı ve aracı kullanarak bundan en iyi şekilde yararlanalım. ‘Aydınlatma’ görsel çevreyi vurgulamanın en önemli ve ekonomik yollarından biridir. Hangi şirketler bunu bir marka olarak sunduğu mimari çevrenin kombinasyonu ile ifade etmeye çalışır?


İyi bir marka iletişimi;


1-Etki Yaratır,


2-Sizi bir otorite yapar,


3- Benzersizlik yaratır,


4-Sadakati artırır,


5- Pazarı geliştirir.


Aslında, aydınlatma tasarımcıları olarak, zamanımızı ve enerjimizi müşterilerimize markalarının tasarımı ve geliştirilmesi için adıyoruz – ‘ışıkla iletişimleri’.


Bu yakın iletişimi, ister tekil bir mekan ister şubelerden biri olsun, konseptten devreye almaya kadar yürütüyoruz. Aydınlatma tasarımını markalaşmaya dahil ettiğinizde, tutarlı bir imaj sunarak itibarı artırmaya yardımcı olur. Aydınlatma, deneyimin her yönünü etkiler ve bir algıyı güçlendirir.Bir aydınlatma stratejisi


Yanlış aydınlatma yönteminin sefil bir atmosfer yarattığını biliyoruz. Bu yüzden neye ihtiyaç duyulduğunu ve nelerden kaçınılması gerektiğini tanımlamalıyız. Buna ‘aydınlatma stratejisi’ diyebiliriz


Belirli bir markaya özgü aydınlatma stratejisini tanımlıyor ve uyarlıyoruz.

Projenin tasarım ekibinin hayal ettiği gibi olmasını sağlamak için görsel imajdan sorumluyuz. Bu strateji kısaca; markanın ihtiyacını ve mesajını anlama, birleştirici konsept tasarımı, verimli (toplam (min) karbon ayak izi)-uygun fiyatlı ve sürdürülebilir şartnameler, belgeleme, tedarik etme, ince ayar yapma, raporlama -aydınlatma ile ilgili bir marka tarihi yaratmanın bir karışımıdır.

Tasarlanmış aydınlatmanın kabulü ile markanın neyi başardığını anlamak, aslında yeni bir yolculuktur. Farklı düzeylerdeki dirençleri aşmak için bunu heyecana dönüştürmeliyiz. Eski alışkanlıkların değiştirilmesi açısından bunu mümkün olduğunca kolay ve sorunsuz hale getirmeliyiz. Belirli bir marka için strateji kitapçığı örneği.


Markalar için aydınlatma tasarımı geçmişimiz Mars Entertainment Group ile çalışmaya başladı.

Bimeks (elektronik perakende zinciri), MACFit (spor salonu zinciri), Cinemaximum (sinema zinciri), Beymen (üst düzey perakende zinciri), Boyner (üst düzey perakende zinciri), Kahve Dünyası (kahve dükkanı zinciri) için ‘Aydınlatma Kimliği Tasarımı Geliştirme’ hizmeti verilen seçilmiş projelerimizden bazılarını burada bulabilirsiniz.


Yeni nesiller için yeni bir yaklaşım

“Enerji tasarruflu aydınlatma”, müşteriler tarafından nihai üründen ne istediklerini tanımlamak için kullanılan ortak bir yaklaşım/terminolojiydi.

Peki enerji verimliliği terimi nedir ve neden 2020’nin ana unsuru değildir?

1960’lardan bu yana bir paradigma değişikliği haline geldiği günden itibaren ‘enerji verimliliği’ hedeflerinin %90’ından fazlasına ulaşılmıştır. O zamandan beri aydınlatma üreticileri, 40-50 yıl önce laboratuvarlarda tanımlanan standartlarla, sınırlı bir ürün yelpazesiyle, zaten sahip oldukları şeylerle aydınlatma yapılandırmasını dikte ettiler, Bu yirmi yıldan fazla bir süredir değişmedi.


Artık soru “Eski aydınlatmayı değiştirmek istiyoruz” olmamalı. ‘Müşteri deneyimimizi geliştirelim’ olmalı.” Bunun için de müşterilerimizi eğitmemiz gerekiyor.


Işık ve marka birlikte iyi çalıştığında, insanlar farkına varmadan bir markayı diğerinden kolayca ayırt edebilir. Aydınlatma ve markalama, bir başkasının zihninde bir algı yaratmayı temsil eder. Markalaşma sadece bir logo ve bir şeyin ekranda nasıl göründüğünden ibaret değildir. Işık ve marka, müşterinin eksiksiz deneyimini güçlendirdiğinde birbirine bağlanır ve rezonansa sahip olur. Her zaman ince ayrıntılar vardır. Bir marka onları görmezden gelemez.


Aydınlatma tasarımcıları, ışığın nasıl davrandığı ve yapılı çevremize nasıl entegre olduğu konusundaki bilgileri sayesinde markaları yönetir.


Aydınlatma tasarımcıları markaların kimliklerini korumaları için çok önemlidirKorhan Şişman / Planlux, 2019