Hizmetler / Armatür Tasarımı

 

 

Aydınlatma ürünleri tasarlıyor ve geliştiriyoruz.
Tasarımcılara ve üreticilere hem ticari üretim hem de ısmarlama kurulumlar için armatür geliştirme veya iyileştirme konusunda yardımcı oluyoruz. Belirli bir armatür veya aydınlatma ürünü serisi için aydınlatma tasarımı sürecinde kullanılmak üzere karmaşık avantajlar ve alternatif kullanımlar öngörebiliriz.
  • Text Hover
Işık, mimarinin yaratılması için vazgeçilmezdir; dahası, mimari çevremiz, özellikle ışık söz konusu olduğunda, endüstriyel tasarım için temel kuralları oluşturur. Bir armatür olarak 'ürün' ışık kaynağını taşır, gizler, bağlar ve yapılı çevreye adapte eder. Bu büyük hikâye, uygarlığın en başında başlıyor. Armatür geliştirme her zaman saygıyla karşılanmış ve ürün geliştirmenin mimariyle ilişkisini güçlendirmek için bir fırsat olarak görülmüştür.

Mimari aydınlatma tasarımcıları olarak işimiz, ışık kullanımıyla mekan ve insanlar arasında bir ilişki yaratmaktır. Bu armatürleri kullanmanın yanı sıra onları tüm yetenekleriyle deneyimliyoruz. Onlar hakkında çok şey biliyoruz.
Armatür geliştirme sürecinde, ışık kalitesini, pazarlama özelliklerini ve üretim sınırlarını göz önünde bulundurarak ürünler yaratıyoruz.

Ayrıca, armatür geliştirme sürecinin sağlam gerekçeler, ergonomi ve kalite göz önünde bulundurularak sağlam işlevlerle 'spesifik' olması gerekir. Bu nedenle, aydınlatma üreticilerini armatürlere uygulanacak temel aydınlatma tasarım tekniklerini anlamaya motive etmek için etkili ve iyi bir adım sunuyoruz. Üreticilere hem ticari üretim hem de ısmarlama kurulumlar için armatür geliştirme veya iyileştirme konusunda yardımcı oluyoruz.

Armatürlerin tasarım süreci boyunca satış ekipleri, üretim mühendisleri ve endüstriyel tasarımcılarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu taraflarla yakın ilişkilerimiz var, böylece 'ışığın kalitesi'nin iletilmesi açısından önemli bir boşluğu dolduruyoruz. GSon kullanıcı deneyimi açısından sonucu garanti etmek amacıyla ürünün teknik aydınlatma özelliklerinin geliştirilmesi yoluyla aydınlatma üreticilerine yardımcı olmak.

Aydınlatma tasarımcıları, ışıkla ilgili bilgi ve deneyimleri ile aydınlatma ürünü tasarım sürecine yön verirler. Işık kalitesini göz önünde bulundurarak ürün hikayesinin oluşmasında kaldıraç rolü oynuyoruz.

Image Caption

Korhan Sisman, IALD

Müdür

You will now be asked to fill a short form to share information for us to reach you. 

 

Planlux takes this obligation seriously to protect the personal data that we collect, use, share, and process.

 

When you apply, you are deemed to have accepted our PRIVACY NOTICE that tells you what to expect when you provide information.