News

Projemiz İstanbul Senin – Aydınlatma Ürünleri Tasarımı Yarışmasında 4. Mansiyon’a layık görüldü.  

KONUR İSTANBUL PROJE LİNKİ
PROJE RAPORU

STIN·POLI

Günün Akşam Saatlerinde İstanbul, Yerler ve Kentte Gezenler

Kış günleri, akşam erken gelen karanlıktan sonra acele acele evlerine dönen insanların siyah-beyaz renkleri bana bu şehre ait olduğum, 
bu insanlarla bir şeyler paylaştığım duygusunu verir.

Hayatın, sokakların ve eşyaların yoksulluğunu gecenin karanlığı sanki örtecek ve hepimiz ev içlerinde, odalarda,
yataklarda soluk alıp verirken, İstanbul’un artık çok uzaklarda kalmış eski zenginliğinden, kaybolmuş
yapılarından ve efsanelerinden yapılmış rüyalarla, hayallerle haşır neşir olacağız gibi hissederim. Soğuk kış akşamlarının,
tenha kenar mahallelere, soluk sokak lambalarına rağmen şiir gibi inen karanlığını, yabancı, Batılı gözlerin
bakışlarından uzakta olduğumuz, şehrin utançla saklamak istediğimiz yoksulluğunu örttüğü için de severim.
İstanbul – Hatıralar ve Şehir
Orhan Pamuk


Haritalar yere ilişkin verileri yeniden düzenler ve bazı bilgileri görünür kılar; bu sayede yer ve gündelik hayat deneyimlerimiz arasında köprü kurmamızı, kendimizi kentsel mekânda yeniden konumlandırmamızı sağlar. Haritalar ve hikâyeler arasında güçlü bir analoji kuran Turchi, haritaların okuyucusuna aynı zamanda kentteki yaşama dair soru sordurduğunun altını çizer: “Haritalara soru sormak bana bir hikâye anlat demektir” [1].

Harita ve hikâyelerin kesişiminde, bugün bize çevrimiçi haritaların ya da kartografik belgelerin kolaylıkla veremeyeceği bir bilgi açığa çıkar: İstanbul şehirden kente, kentten hem nüfusu artan hem de sınırları genişleyen bir metropole dönüşse de hep bir çeşitlilik (diversity) barındırır.

Osmanlı coğrafyasının parçalanması ve ardından ulus-devletlerin inşasında dünyanın pek çok kentinin olduğu gibi İstanbul’un da çok dinli, çok uluslu ve çok kimlikli kozmopolit yapısı zarar görmüştür. Fakat, kentleşme, küreselleşme, neoliberal dönüşüm gibi süreçler sonrasında bile İstanbul bugün hâlâ bir çeşitlilik (diversity) ve heterojen kesişimlerin olduğu bir bir-aradalık barındırıyor. Kendini kamusal alanda ifade edişi son yıllarda daralsa da, baskın olan dışında kalan, etnik, politik, dini, sınıfsal kimlikler ve cinsiyet kimlikleri kentte bir arada yaşıyor.

İstanbul farklı geçmişler ve kimlikler taşıyan çok çeşitli insanlara aittir. İstanbul’u ‘Stinpoli’ olarak adlandıran Türkiyeli Rumlar bu tarihsel isimle kentin sahiplerinin içinde yaşayan insanlar olduğuna dikkat çeker. ‘Stinpoli’ oldukça yalın bir biçimde şehir içinde (se tin poli, in the city) demektir. “Çünkü i poli, yani şehir, ne krallara ne padişahlara ait değildir. Şehir insanlarına aittir” [2].

‘İstanbul Senin’ çağrısının kurduğu güçlü bağlamın haritaya sorduğu sorular var: İstanbul kimin kenti? Kentin hangi mekânları hangi farklı kimlikleri barındırıyor? Gün battığında hangi sokaklara kimlerin gölgesi düşüyor?

STIN·POLI, İstanbul’un farklı kentsel mekânlarını İstanbul’da yaşayan, tanıdığımız ya da karşılaştığımız insanların ve onlarla yolları kesişen diğer canlıların sokak lambalarıyla aydınlanan hikâyeleri üzerinden okuyor. Bu hikâyeler, birbirinden hem insanların farklı kimlikleri hem de bu kimliklerin İstanbul’un kentsel mekânlarıyla kurdukları bağ üzerinden farklılaşıyor.

STIN·POLI’nin hikâyeleri farklı ülke ve şehirlerden göç edenleri ve İstanbul’da doğmuş olanları içeriyor. Saleh Suriye’den zorunlu yerinden edilmeyle İstanbul’a gelmiş. Ayşe ve Ali, iş, eğitim, kültür ağlarının tetiklediği iç göçle Anadolu’daki küçük şehirlerden İstanbul’a taşınmış ve burada yaşamlarını sürdüren kişiler. Miranda, Figen, Hayat ve Cemil doğduklarından beri aynı mahallede yaşama şansına sahip olmuşlar. Miranda ve Figen, bir kısmı mübadele sırasında ve sonrasında Yunanistan’a göç etmiş İstanbullu Rum bir ailedenler. İstanbul’un martıları, kedi ve köpekleri, mahalle arasındaki sokakların, yeşil alanların, Boğaziçi ve Haliç’in kent sakinleri olarak hikâyelerdeki çeşitliliğin bir parçası. Soner ve Orfi dünyada çok az kentte rastlanabilen bir durum olarak İstanbullularla sokakta ortak bir yaşam sürdüren köpekler [3].

Gün devrildikten sonra hikâyelerin karakterleri kent meydanında, saklı bir Roman mahallesinde, dar kaldırımlar boyunca, merdiven-sokaklarda, mezarlık ve patikalarında, manzaralı bir tepede, sahil parklarında, plaza önlerinde ve mahalle aralarında geziniyor. Hikâyelere ve rotalara sahne olan tüm yerler; Taksim, Tarlabaşı, Şişhane, Kasımpaşa, Cihangir, Fındıklı, Boğaziçi, Balat, Eyüp, Pierre Loti Tepesi, Haliç, Bahariye, Moda, Levent ve Teşvikiye, STIN·POLI ürün ailesi ile yeniden aydınlatılıyor.
Tasarım Yaklaşımı

Kentin altyapısını oluşturan köprüler, yollar, kaldırımlar, duraklar gibi aydınlatma ürünleri de insanların yaşam alanlarını ve kamusal mekânı üretir. STIN·POLI İstanbul’un kentsel kamusal mekânlarını çeşitliliğin deneyimlendiği bir zemin; aydınlatma ürünlerini ise farklı özellikteki ışık kaynaklarını saran bir ‘zarf’, onları taşıyan bir arayüz olarak yorumluyor.

Kamusal alanların aydınlatılması için dünya metropollerinin bulunduğu noktada olmasak da, zaman içinde belli bir kültürün ve üzerinde mutabık kalınmış bazı standartların oluştuğundan bahsetmek mümkün. Kent kimlikleri oluşturulurken kamusal aydınlatma konusu eskisinden daha çok önemseniyor ve bu alanda mühendislik ve tasarım hizmetlerine ihtiyaç duyuluyor. Enerji politikalarındaki gelişme ve ışık kirliliği için yapılan uyarıların dikkate alınmaya başlaması da bu alandaki önemli gelişmeler arasında.

Alışılagelmiş yol/sokak aydınlatması açısından baktığımızda sayısız algılayıcı ve ekipmana ev sahipliği yapabilecek aydınlatma elemanlarının önünde hâlâ bazı temel engeller mevcut. Kablosuz iletişim platformlarının veri protokollerinin hâlâ netleşmemiş olması, tasarımların geleceği ile ilgili temel belirsizliklerin başında geliyor. Bununla birlikte bir ışık kaynağı tasarımının kamusal mekânda tüm sorunları giderilmiş olarak, çok sayıda üniteyle, ergonomik ve ekonomik bir kullanım alternatifi haline gelebilmesi bazen yıllar süren araştırma – geliştirme süreçleri gerektiriyor. Teknolojik gelişmelere doğrudan bağlı bu süreçler doğal olarak ışık kaynağı tasarımı ile armatür tasarımını birbirinden ayırıyor.

Bu temel sebeplerle STIN·POLI ürün ailesi geliştirilirken, aydınlatma üreticilerinin hali hazırda piyasaya sunmuş oldukları platformları (aydınlatma aygıtlarını) kullanmanın değerli ve gerçekçi bir yaklaşım olduğu düşünüldü. Tasarlanan ürünlerle, bu platformları (aydınlatma aygıtlarını) sarıp sarmalayacak, taşıyacak, mimari çevreyle ilişkisi kuvvetli, kimlik anlamında kendi içinde tutarlı bir arayüz oluşturmak hedeflendi. Her ürünle birlikte kullanılabilecek piyasada mevcut en az iki ışık kaynağı alternatifi bulunmasına dikkat edildi. Bu sayede yıllar süren aydınlatma aygıtı tasarımı sürecini baştan başlatmadan, hem piyasanın teknolojik olarak mevcut kapasitesinin en doğru şekilde kullanılması, hem yerel yönetime mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde gerçekçi bir tedarik serbestliği sağlanması, hem de yıllar içinde gerçekleşecek teknolojik değişimlerden etkilenmeyecek sürdürülebilir, İstanbul’a ait bir ürün kimliği yaratılması hedeflendi.

Tasarım yaklaşımının önemli noktaları:

 • Ürün ailesinin her üyesi ışık kaynaklarını taşıyan birer ‘zarf’, arayüzdür.
 • Ürün ailesi modülerdir. Kullanılan ortak malzemeler, ortak üretim süreçleri ve tekrar eden boyutlar sayesinde seri üretime uygundur.
 • Ürün ailesi ile birlikte halihazırda piyasadan tedarik edilebilecek hazır ürünler (ışık kaynakları) kullanılabilir.
 • Piyasadaki ürünler, teknik olarak AR-GE çalışmaları ve kullanım testleri yapılmış, gerekli sertifikasyon işlemlerinden geçmiş teknolojiler içerdiğinden yerel yönetimin tedarik yönetmeliklerine ve ilgili yasal / teknik standartlara uygundur.
 • Ürün ailesi birden çok ışık kaynağı için uyumlu olacak biçimde tasarlanmıştır. Böylece farklı üreticilerin muadil ürünleri tercih edilebildiğinden, kamu yararı adına gerekli rekabet ortamı sağlanır.
 • Zaman içinde kullanılan ışık teknolojileri, lensler, ekipmanlar değişse bile ‘zarf’ aynı kalır. Böylece teknolojiden bağımsız olarak kentte görsel bütünlük korunur, kimlik sürekliliği sağlanır.
 • Sistem, tedarik ve bakım pratikleri açısından yerel yönetim için avantaj sağladığından ekonomik olarak sürdürülebilirdir.

Ürün ailesi IPOLI (6) ve STINA (9) adlı iki ayrı set olarak kurgulandı. IPOLI setine ait ürünler meydan, sokak ve caddelerde yoğun olarak kullanılan, endüstri standartlarında kentsel armatürler olarak planlandı. STINA seti ise İstanbul’a özgü kentsel mekânlara özel olarak tasarlanan ürünlerden oluşuyor. Ürün ailesinin farklılaşan üyelerinin isimleri beraber, birleştirmek, karanlığın açılması, akşam sohbetleri, gölge gibi zengin anlamları olan Osmanlıca, Yunanca, Ermenice, Arapça, Süryanice, Farsça, Kürtçe gibi farklı dillerdeki kelimelerden esinlenilerek üretildi. Tasarım yaklaşımının temelinde İstanbul’un barındırdığı çeşitlilikten (diversity) beslenen STIN·POLI ürün ailesi, isim yelpazesiyle de bu tavrı koruyor.

 
0

News


IALD Webinar: Gallery Lighting Installations – Permanent Vs. Temporary

THURSDAY, 17 SEPTEMBER 2020 | CHICAGO 9:00 A.M. CDT (UTC-5)
NEW YORK 10:00 A.M. EST | LONDON 3:00 P.M. BST | PARIS 4:00 P.M. CEST | ISTANBUL  17:00 P.M. CEST


Join Doğan Kozan, IALD, managing director of Planlux UK, for a discussion on the challenges lighting designer encounters with control systems in the specifics of permanent and temporary installations.

The selection of the correct lighting control system has always been important for art galleries, but in recent years it has become more of a critical and fine-tuned process. As control systems have evolved with enhanced functions—coupled with improved quality in the light sources themselves—lighting designers are required to think about lighting control systems in more detail, particularly in the early stages of projects. These developments allow the lighting designer to have greater flexibility; however, they also come with challenges.


SAVE MY SEAT

0

News
We are honored to participate in developing lighting design schemes for Studio Evren Başbuğ Architects’ proposal, and Kardelen Peyzaj Planlama.

Great to hear that  ‘Haliç v5.1‘ has been awarded an Honorable Mention at ‘Haliç Waterfront National Invited Architectural Competition‘ organized by İstanbul Metropolitan Municipality. 

You may reach the project via the link:

https://www.studioevrenbasbug.com/post/haliç-v5-1

0

News
We share our expertise with
On-Line Consultancy Services


What is this?

The market is constantly shifting to remain relevant to the information age. 
At Planlux we aim to share our knowledge and expertise through our Online Lighting Design Consultancy Service.
We serve all types of market professionals, such as Architects, Designers, Consultants, Contractors, M&E engineers, Manufacturers, Investors, and Developers. Our clients can access and benefit from our expertise as fast as a click.


How does it work?

We’ll arrange a quick remote meeting so that we can fully understand your project’s needs, any questions you might have, and which specific lighting techniques (if at all) may be required. Essentially, the initial meeting aims to gather as much information as possible and also to establish a program of consultancy sessions best suited to you and your job’s requirements.

In our Consultancy Session, we will share our knowledge and expertise with you, specific to your needs.
For example:

 • Concept ideas
 • Product suggestions
 • Design solutions
 • Lighting strategy suggestions
 • Lighting control strategy
 • Installation detail assistance
 • Design construction process
 • Daylight related queries
 • Lighting guides & legislation advice

Our consultancy services are intended to provide you with specific information on a “need-to-know” basis, to save you from excessive fees charged for standard full lighting design packages, often containing unnecessary information that may be surplus to requirements.  

What is next?

We’ll contact you to arrange a FREE initial meeting where we will gather as much information as possible to understand what’s required and how we can help. 

After our meeting, we will send you a link for you to book a Consultancy Session with us. You can choose the best time suited to you, for the duration you require. In the link, you’ll also be able to view the booking fee attached to that session; straight up with no hidden additional fees. We’re available 24/7 for our customers, who are situated in a range of different time zones.

Responsibilities

Planlux is an independent lighting design practice with no commitment, alliance or affiliations to lighting manufacturers and suppliers. We’re members of IALD (International Association of Lighting Designers) and bound with association’s Code of Ethics.

In our consultancy session, we will share our knowledge and expertise with you, which will assist you in your recent or upcoming projects. This is not a project design service so Planlux doesn’t take responsibility for Building Regulations compliances


Let us get in touch with you!

Please fill out the form below and one of us will be in touch with you.

https://pipedrivewebforms.com/form/60fbae1042babf96814b40ec7acb62a75455489

0

News
Korhan Şişman will be attending in EEMKON 2019 Electrics and Electronics congress.
He will be presenting his ideas about what lighting designers can and will do for the development of our cities we live in.
0

News
Doğan Kozan and Korhan Şişman will be attending MIPIM UK Summit in London, 14-15 October 2019. MIPIM UK Summit brings together top-level real estate professionals from all the world and investors from all asset classes to build partnerships, gain industry insight and discover outstanding projects. The event is made up of a world-class content programme dedicated to real estate investment and development opportunities, an exhibition, and a plethora of networking opportunities over 2 days.
0

News

LPS 2019 and TIL 2019 REVIEW:

In its 9th year the co-hosted LED professional Symposium + Expo (LpS), Trends in Lighting Forum &Show (TiL) and for the first time the Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Summit gathered in the unique setting of Bregenz, Austria. The three international conference and exhibition events were carefully curated to bring together a unique blend of award-winning industry talent including; architects, planners, lighting designers, scientists and technologists.

The event brought focus to the continuing relevance of interdependent technologies, human-centric design and more acutely, sustainability. The approach of combining distinct lighting fields by Luger ResearchLpS 2019TiL 2019 and DALI Summit 2019, succeeded in inciting conversations and knowledge sharing to facilitate the evolution of lighting in the complex global environment. The combined three-day event presented delegates with the opportunity to interact with an extensive selection of prominent keynote speakers from the lighting design world, scientists, and technologists. The opera stage and theatre spaces were utilized for panel discussions, lectures and workshops crossing disciplines and sectors of industry.

LPS 2019 and TIL 2019 CEO – Influencer Panel

Another insightful aspect to the event was a lively press conference and CEO + Influencer panel allowing promulgation of news, industry opinion and key expectations and challenges for the coming years in the lighting industry.

Meanwhile, the exhibition hall was awash with startups and global industry giants simultaneously showcasing the latest developments in interoperability, sustainability and digital technologies. Delegates could appreciate the complementary nature of final products, components and modules, equipment and service providers. This included wireless technologies, driver manufacturers, Internet of Light controllers, ultrathin light sources, luminaires, digital communication devices and 3D printed optics to name a few.

Image of 3D printed optics by Luximprint - the best 2019 LPS TIL Start-Up
Printed Optics by Luximprint – the 2019 Best TIL-LPS Start-Up – is an example of a digital (fabrication) technology with the potential of disrupting the way the industry fabricates and applies custom optics. Image credits: Luximprint.

Human Centric Lighting, Interfaces and Light Controls

LpS/TiL/DALI 2019 highlighted notable key trends for the lighting sector. More recently, the generally accepted principles of Human Centric Lighting have growing influence and are increasingly important in design application. In order to generate optimized light, the spectral compositions are tuned to applications and visual requirements.

Another key topic was the significance of light controls and user-friendly human interfaces as the consumer seeks to be able to integrate additional functions such as colour controls or light distributions. In this context, it can also be seen that lighting planners are increasingly confronted with the complexities of data handling.

News Source:
https://www.trends.lighting/trends-in-lighting-forum-show

0

News
Başak Okay Tekir will talk about MACFit projects and her experiences at IstanbulLight Lighting Design Summit.
MACFit Sports Clubs: Lighting design as corporate identity “
You can find MacFit in most of the cities in Turkey,  a health club concept developed for ‘everyone’. The group aims to provide high-quality amenities at an affordable price in a fun and exciting environment. Since 2014, PLANLUX  participated in the development in more than 80 MACFit projects as lighting designers which has made ‘lighting design’ an important part of the brand that transforms brand identity into the visitor experience. Despite rapid project design processes and low budget requirements, the team aimed to create a sustainable lighting scheme that considers light quality with practical solutions.
Başak Okay Tekir will ve sharing the details and experiences of the mentioned lighting scheme in her presentation.
Book your place, free registration: https://bit.ly/2ZwmmwPBaşak Okay Tekir, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’nde MACFit projelerinden ve deneyimlerinden bahsedecek.
MACFit spor salonları: Kurumsal kimlik olarak aydınlatma tasarımı”

MACFit, Türkiye’nin çoğu şehrinde bulunan “herkes” için tasarlanmış bir sağlık kulübü konsepti. Grup, eğlenceli ve heyecan verici bir ortamda uygun fiyata yüksek kaliteli olanaklar sunmayı amaçlıyor.
PLANLUX, 2014 yılından beri 80’den fazla MACFit projesine aydınlatma tasarımcısı olarak dahil oldu. Aydınlatma tasarımınının, marka kimliğini ziyaretçi deneyimine dönüştüren markanın önemli bir parçası olmasını sağladı. Ekip, hızlı proje tasarım süreçleri ve düşük bütçe gereksinimlerine rağmen, temel aydınlatma kalitesi ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran ve pratik çözüm yolları izleyen sürdürülebilir bir aydınlatma şeması oluşturmayı hedefledi.  
Başak Okay Tekir, sunumda, bahsi geçen aydınlatma şeması detaylarını ve deneyimlerini paylaşacak.

Siz de bu konuşmayı kaçırmamak için zirvedeki yerinizi ayırtın! Ücretsiz kayıt: https://bit.ly/2ZwmmwP
0

Garanti Bank BBVA Technology Campus is the 2019   A+ Awards Winner of Popular Choice in the Commercial – Office – Mid Rise (5-15 Floors) category.
Article link.
Thanks to ERA Architects and Garanti Technology for giving us such a great opportunity to be part of this special project.
@architizerawards #architizer #architizerawards #winner#architecture #design #officedesign #populerchoice #garantibbva#garantiteknoloji #garantideyasam #garantitechnology #eraarchitects
0

Blog
Room Proportion
 
There is no universal answer to the question: “How deep can a room be effectively illuminated with natural light?” Room proportion determines light distribution, not size. For example, given the same proportion and opening, orientation, and reflectances these two rooms will have the same luminance distribution.
As ceiling height increases, the light distribution becomes more even for both toplighting and side lighting. Shown in the side lighting sections below, as the ceiling height increases from 8 to 16 m, the ratio of average light levels to minimum light levels decreases by a factor of 6. The flatter the illumination gradient, the more even the distribution of light.
 
Room Reflectances

Light distribution is highly dependent on room reflectance. In general, the ceiling is the most important light-reflecting surface. The IESNA guideline of 70/50/20 (ceiling/walls/floor) for minimum surface reflectance follows this principle. Because most tasks “see” light reflected from the ceiling, it will be a significant light source, especially in deep, wide, sidelit rooms. In toplighting and smaller rooms, the side walls become increasingly important.
In diagrams below, various combinations of flat black and matte white surfaces are placed opposite a window wall. The reduction of daylight on the desktop surface illustrates the relative importance of each surface for a space with this light source and proportion. The percentages show illuminance according to all white surface conditions rated at 100%.


Follow us on our next article “ Sidelighting & Openings ”.
 
Sources;
Architectural Lighting by M. David Egan and Victor W. Olgyay
0

Blog
Planning for Solar Access
Master planning of an area or region is an ideal opportunity to provide solar access. Planning for solar access at the largest scale can very simplify the design for natural light at the building scale. 
 
Topography may be used to provide shade or access sunlight. When properly oriented and located, circulation patterns can provide solar access between building and masses. 


In urban design; large buildings often shade close by buildings or themselves. This can be an asset when cool courtyards are created or a liability when dark, huge urban streets are created. Zoning codes in many urban areas include daylight or solar access requirements to regulate building massing. Codes that specify access to daylight enhance views of the sky, whereas codes that specify access to sunlight must consider temporal orientation and sun angles.Solar envelopes

Solar envelopes are three dimensional design tools used to maximize the buildable volume on particular site, while preserving access to sunlight for close by buildings. The basic elements used to design a solar envelope are: latitude, size, orientation and topography of the site; times of day solar access is desired and impact of shading on the site.

Building orientation


Planning for solar access includes more than direct solar access and shading. Urban planning e appropriate building orientation (typically elongated on the east-west axis) and thereby facilitate use of direct sunlight, shading and sunlight reflected from nearby ground and buildings.

Building orientation facilitates the use of natural light in buildings. Building orientation is critical for shading and redirecting sunlight, but less for non-directional daylight.
Long axis running North-South
Buildings oriented with the long axis running-north south usually have greatest exposure to the morning sun. The east and west facades receive more light during the summer than during the winter. Because of low -angle sunlight orientations it is hard to shade direct sunlight without also blocking the view. Openings on the east and west sides of buildings are less preferred for illumination, especially side lighting. However, toplighting with this orientation can give the best constancy of daylighting through the day.
Long axis running East-West
Buildings oriented with the long axis running east-west usually have greatest exposure to southern sunlight. This is generally the preferred building orientation. High summer sun has greatest impact on the roof and horizontal surfaces. The north-south faces are the easiest to shade, often by a simple device. The effects of the orientation are greatest at the northern latitudes where sun angle is lower. The higher-angle sunlight entering the openings on the north and south facades illuminates the horizontal surfaces well.


Follow us on our next article “ Room Proportion & Reflectances ”.
 
Sources;
Architectural Lighting
Book: Architectural Lighting by M. David Egan and Victor W. Olgyay
0

Blog

There are a lot of important factors when choosing the right light fixture. We really care about the selections such as lumens per watt, color temperatures but how about light distribution?

The importance of distribution of light is actually in the fixture itself. With the correct distribution of light, you can lower fixture counts and get a better sustainable project. Determining a luminaire’s light distribution can be also a key consideration.

Light distribution is basically the projected pattern of light which is fixture can distribute onto a surface. Fixtures are available in wide variety of distribution patterns, from uniformly diffuse to highly directional, narrow beams.

The effect and diffusion of light vary according to the beam of light. We can collect this issue in 7 ways;

Indirect

This type of luminaire can be used to create a feeling of the height in large rooms without low ceilings. The term generally refers to light emitted in a downward direction. Troffers and downlights are two types of direct lighting luminaires.


Semi-indirect

Light reflected from the ceiling tends to soften shadows and improve brightness ratios. Luminaire brightness can be approximately equal to the brightness of the ceiling because light also is directed downward.Direct-indirect

These luminaires provide approximately equal light to the floor and ceiling and very little light to the sides. Consequently, brightness can be low in the zone of direct glare.Diffuse

These fixtures provide approximately equal light in all directions. To control direct glare, diffusing enclosures should be large and lamp wattage low.
Semi-direct

A small percentage of light directed upward tends to soften shadows caused by direct luminaries, like downlights. These applications are where strong light is not necessary e.g., stairways, corridors, and storage areas.
Direct; Wide Beam Spread

Direct fixtures can be used for focus and emphasis. To prevent high brightness ratios, ensure that sufficient illumination is provided on walls and other vertical surfaces.

Direct;Highly Concentrated Beam Spread Downlight

Beam spread depends on the reflector, lens, and position of lamp in luminaire.

 

Sources;

Architectural Lighting Book: Architectural Lighting by M. David Egan and Victor W. Olgyay

 

0

Blog
    Daylight can be defined as diffuse light through clouds or partially cloudy skies. In a cloudy climate, the diffuse sky is often the main source of useful daylight.
 
    For climate conditions in which cloud cover exists (no visible sun for a substantial percentage of the year), we should design to optimize daylight. In this case, the light source is the sky, not the sun or sunlit surfaces. Still, some of the sunlight strategies also apply to daylight, such as using light efficiently, controlling the amount of light, and integrating with architecture. Because the overcast sky not a point source it is an area source.
 
    Here are the basic approach to the daylighting strategies;1. Maximize solid angle of the sky seen from the task or light-reflecting surfaces. In practice, this means that tasks cannot be too far from the aperture. (windows and skylights). However apertures can be larger for daylighting than for sunlighting.

2. Shade to prevent glare. avoid direct views of overcast sky because it is a bright source of potential glare. Shading is not needed on the building exterior since heat gain is not a problem from overcast sky conditions.
 
3. Do not block light. Do not use solid light shelves or overhangs. They are not effective for redistributing light in overcast sky conditions and may reduce the amount of daylight reaching the task.

4. Locate openings high. Openings should see the brightest part of the sky. The overcast sky at the zenith is about 3 times brighter than at the horizon. High window locations and horizontal skylights will provide the best access to light
from overcast sky.

5. Shape space to minimize absorption of light. Use high-reflactance interior finishes. Maximize the ceiling height near windows to allow high windows and slope ceiling down toward the rear to minimize interior surface area.


Follow us on our next article “Planning for Solar Access ”.

Sources; Architectural Lighting by M. David Egan and Victor W. Olgyay
0

Blog
The sun is a powerful source of light. Properly used in building design, sunlight can be energy efficient and aesthetically pleasing. However, if not carefully designed, building may overheat, be too bright or have a poor distribution light.
 
For all designs, the preliminary goal is to provide illumination for visual activities and visual delight. With sunlight, the basic design strategy is to use the sunlight indirectly. Sunlighting design also should be integrated with architecture.


There are 5 design strategies to promote the effective use of sunlight.

1.Shade; Shade building openings to control to glare and excessive heat gain due to direct sunlight. North-south openings tend toward a lower, horizontal illumination which lights vertical surfaces well.
 
2.Redirect; Redirect sunlight to where it needs. The right distribution of illumination is the essence of good lighting, therefore it is even more important with sunlight. It is undesirable to have the area near the window over illuminated while the rest of the room is under illuminated.

    The light from the sun, should be spread over a large area to optimize the balance of brightness. This has additional benefit minimizing the contrast in the room.
 
3.Efficiency, we can use light more efficiency by shaping the interior and using high-reflectance interior building surfaces.This will help better distribute light and will reduce the total amount of light that needs to be admitted.
 
4.Integrate; Integrate forms for sunlighting with architecture. When an opening for sunlight does not provide a view or fill an essential role in the architectural design, the opening is likely to be blocked with drapes or other obstructions.
 
5.Control; We must control the amount of light entering space. Provide the amount of light required, at the time it is desired. No more, no less.


So, what can be used to control natural light? With technological improvements everyday, we have many options. Such as; light shelves integrated to building control system, glass facade and blind/louvre systems, prismatic glass panels, spectral selective glazed glass and photochromic glass usage, also filtering alternatives can be used to balance the natural light indoors.

Sunlight is a must in architecture. We should try to find the balance, make sure to get the maximum use out of it, practice these strategies so design process can benefit from it in the best way possible.

Follow us on our next article “Light Distribution of Luminaires”.
0

Blog
An another source of natural light is Reflected light, which can be defined as light reflected from natural and man made surfaces.

.

The sun illuminates surfaces, creating secondary sources of light. Light-colored surfaces reflecting sunlight are typically the second-brightest sources of light in the environment. On a sunny day they can be dominant light sources in the field of view.
.
Reflected sunlight is normally is more diffuse than direct light, reflected sunlight may be less intense and maybe have a different color or direction. The qualities of reflected sunlight are largely dependent on properties of the reflecting material.

Ground is dominant secondary light source on a sunny day.
Reflected light effects architecture in two very distinctive ways, it can be studied as reflectance on horizontal and vertical surfaces.
.
Horizontal reflected light is most abundant on the sunny sides of buildings. Light reflected from horizontals surface such as un shaded light colored ground cover can be significant source of natural light, especially in low buildings.
.
In tall buildings, a much greater extent of sunny foreground is required. Light may also be reflected from horizontal surfaces attached to or integral with the building facade. Examples are wide sills or light shelves. Even small amount of horizontal surfaces receive greatest solar impact at high sun angles.
.
Ä°lgili resim

 

.
Vertical reflected light is most abundant on the shady side of buildings, where light is reflected from unshaded light-colored walls or facades of adjacent buildings in the sun. vertical surfaces receive their greatest solar impact at low sun angles, such as in winter time and at high latitudes. Light reflected from vertical surfaces is often relatively horizontal  and may be a source of glare. For this reason, luminous surfaces should be of visual interest or locate openings above eye level.
.
Good interior lighting can simply be defined as lighting that enables people to perform visual tasks and to be comfortable while performing them. Daylighting design is inseparable from electric lighting design and must consider issues such as:  Brightness balance, Distribution of light in space and time (time of day and season), Appropriateness of illumination levels , Energy saving techniques.
For interior spaces in which sunlight and daylight are an integral part of the luminous environment, special care must be taken early in the design process to ensure proper orientation, massing, space planning, and sizing and shaping of apertures, since these early decisions will have the biggest effects on the overall building performance.
.
Follow us on our next article “Sources of Natural Light; Sunlighting Strategies”.
0

Blog
As we mentioned on our previous article to effectively use natural light, first we must try and understand its abilities. Sunlight can be defined as direct-beam light through clear or partially cloudy skies.

.

Partially cloudy skies are also partially clear. Clear sky and sunlight together act very differently from a diffuse overcast sky. In clear, sunny condition, sun is the brightest source of light, virtually a point source coherent, parallel rays producing sharp shadows.
.
The light intensity of sun varies with many factors such as latitude,solar altitude and atmospheric conditions. The solar illumination at sea level can exceed to can exceed 100,000 Lux perpendicular to the sun’s rays, the color temperature of sunlight changes also, from 1000 to 1800K at sunrise to approximately 5000K at noon. This is considerably lower than a clear blue sky at greater than 10000K.
.

Atmosfere of the clear blue sky filters and diffuses light, but provides low illumination. Near the sun the sky is bright, but majority of the blue sky provides less bright illumination than overcast skies. The allure of northern skylight for artists is due to its consistency of intensity and color temperature.
.
To find out more about Natural light, follow us on our next article “Sources of Natural Light; Reflected Light”.

 

0

Blog
To use natural light effectively, first we need to understand its abilities. Available daylight patterns are modified by factors such as close by landforms, vegetation, and structures. the variety light conditions create dramatically different perceptual environments and architectural responses.

.

The three basic sources of natural light are;
Daylight, Sunlight, Reflected light.

.

Let’s start from Daylight with a basic definition.
We can define Daylight as diffuse light through clouds or partially cloudy skies.

.

We can describe daylight such as the combination of all direct and indirect light originating from the sun during daytime. In a cloudy climate, the diffuse sky is often the main source of useful daylight.

.

When the cloud cover completely obscured sun, the sky is considered totally overcast. An overcast sky produces diffuse light. The sky is brightest at the zenith and decreases at the horizon to approximately one third of its maximum brightness.

.

In totally overcast condition, the sky is generally the brightest element in an outdoor scene; light reflected off other surfaces has a much lower luminescence.

.

The totally diffuse diffuse area of the sky indistinctly  renders shadows. Filtering of the light by the clouds also significantly raises the color temperature of the transmitted light.

.

The totally overcast sky is actually quite uncommon. It is much more common to have less dense cloud cover with uneven luminous distributions revealing the sun.Thin, hazy clouds can be very bright, usually brighter than the fully overcast sky or a clear sky.

.

Partially cloudy skies are even more common, constantly changing between direct sunlight  and hazy daylight and fluctuating in intensity, distribution and color temperature, as all of us experience the most in our daily routine.

.

To find out more about Natural light, follow us on our next article “Sources of Natural Light; Sunlight
0